Brussels gewest introduceert parkeerzones ‘elektrisch laden’, ‘vrachtwagens’ en ‘autocars’

Sinds kort kan men in het Brussels gewest parkeren in de zone ‘elektrisch laden’, ‘autocars’ en ‘vrachtwagens’. Maar wat zijn de precieze regels en wat kost een ticket? Dat staat in een besluit van de Brusselse regering dat eind mei in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

Met de invoering van de nieuwe parkeerzones werkt de Brusselse regering verder aan het 'parkeren op maat' aanbod. In de Brusselse straten rijden maar al te vaak gefrustreerde bestuurders die op zoek zijn naar een geschikte parkeerplaats. Met de nodige files en doorstromingsproblemen tot gevolg. In het Brussels parkeerbeleid wordt dan extra aandacht besteedt in het zoeken naar adequate oplossingen voor dit probleem.

De zone 'elektrisch laden'

Iedereen met een elektrisch voertuig kan in de zone 'elektrisch laden' gratis parkeren. Tenminste als het voertuig ook effectief wordt verbonden met de laadstand. Is dat niet het geval, dan wordt er een forfaitaire vergoeding van 50 euro per parkeerperiode aangerekend. Een bedrag dat ook zal moeten worden betaald door mensen die een gemotoriseerd voertuig achterlaten op de parking.

De zone wordt aangeduid door het verkeersbord 'E9a Parkeren toegelaten', samen met het aanvullende bord dat aangeeft dat parkeren is voorbehouden aan elektrische voertuigen én een bijkomend bord met de vermelding 'uitgezonderd verbinding en aansluiting: 50 €/4u30'.

 

De voertuigcategorie mag worden afgebeeld op dit onderbord. Op dit onderbord mogen meerdere categorieën vermeld worden.

 

Vrijstellingskaarten voor bijvoorbeeld buurtbewoners of gehandicapten zijn niet van toepassing in de zone 'elektrisch laden'. Zorgverleners die dringende medische hulp verstrekken mogen hun vrijstellingskaart wel gebruiken.

'Autocars'zone

Binnen de autocars'zone wordt een onderscheid gemaakt tussen de 'Drop & Ride' zone, de 'Wait & Ride'zone en de 'Sleep & Ride' zone.

Drop & Ride

In de Drop & Ride mag een voertuig gratis stilstaan voor de tijd die is aangegeven op het verkeersbord. Wordt die tijd overschreden of, ingeval van afwezigheid van dergelijk verkeersbord, is een forfaitaire vergoeding van 50 euro per parkeerperiode verschuldigd, wanneer het voertuig langer stilstaat dan noodzakelijk voor het in- of uitstappen van personen of laden en lossen van dingen.

De zone wordt aangeduid door een verkeersbord 'E9d Parkeren uitsluitend voor autocars', samen met het aanvullende bord met de vermelding 'Betalend na 30min: 50 €/4u30'.

 

Wait & Ride

Bussen mogen hier maximum 4.30u parkeren. Ze betalen 1 euro per 15 minuten. Het eerste kwartier is gratis, mits registratie van de aanvang van de parkeerperiode (elektronisch of via een ticket uit de parkeerautomaat). Wordt de toegelaten parkeertijd overschreden, dan wordt de gebruiker geacht om ervoor gekozen te hebben de forfaitaire vergoeding van 50 euro te betalen.

Ook hier wordt verkeersbord 'E9d' gebruikt. Het onderbord vermeldt evenwel het volgende: 'Betalend: 1€/15min. Max. 4u30. Nadien 50€/4u30'.

Sleep & Ride

In deze zone mogen bussen gratis en ongelimiteerd parkeren. Verkeersbord E9d volstaat. Er is geen onderbord vereist.

'Vrachtwagens'zone

Vrachtwagens parkeren aan 0,50 euro voor een uur. Het eerste kwartier is gratis, mits registratie van de aanvang van de parkeerperiode (elektronisch of via een ticket uit de parkeerautomaat). Bij niet-betaling of bij overschrijding van de betaalde parkeerperiode wordt een forfaitaire vergoeding van 50 euro per parkeerperiode aangerekend.

De zone wordt aangeduid door het verkeersbord 'E9c Parkeren uitsluitend voor lichte vrachtauto's en vrachtauto's samen met een aanvullend bord met de vermelding: 'Betalend: 0,50 euro/u'.

 

12 parkeerzones

Het Brussels gewest onderscheidt nu 12 verschillende parkeerzones:

5 kleurenzones: de blauwe, de groene, de grijze, de oranje en de rode zone; en

7 'speciale' zones: de evenementenzone, de leveringszone, de zone 'Kiss and Ride', de zone 'voorbehouden parkeerplaatsen en nu dus ook de zone 'Elektrisch laden', de 'autocars' zone en de 'vrachtwagens'zone.

Meer info over deze zones op de website van het Brussels Parkeeragentschap.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]