Geïndexeerde tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2018

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2018.

Verkeersbelasting

Om de nieuwe tarieven van de verkeersbelasting te bepalen, is rekening gehouden met de algemene indexcijfers (basis 2013) van de maanden mei 2017 (105,00) en mei 2018 (106,91).

Voor de voertuigen die vermeld zijn in de eerste kolom van de tabel hierna en waarvoor de belastingschuld ontstaat vanaf 1 juli 2018, wordt de verkeersbelasting berekend volgens de tarieven die in de tweede kolom van de tabel staan:

 

 

 

Belasting op de inverkeerstelling

Sinds 1 januari 2017 wordt de BIV voor personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die ingeschreven worden door in het Vlaams Gewest gevestigde natuurlijke personen, vennootschappen, autonome overheidsbedrijven en vzw's, zonder leasingactiviteiten, berekend volgens de volgende formule:

BIV = ((CO2 x f + x)/246)6 x 4.500 + c) x LC

Hierbij is:

“CO2” de CO2-uitstoot van het voertuig, gemeten tijdens de Europese homologatie van het voertuig volgens de geldende Europese regelgeving;

“f” =
- 0,88 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door lpg;
- 0,93 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door aardgas;
- 0,744 voor wegvoertuigen die aangedreven worden door zowel aardgas als benzine, als ze als benzinewagen gehomologeerd zijn;
- 1 voor andere wegvoertuigen;

“x” de CO2-correctieterm in functie van de technische evolutie; “x” was altijd gelijk aan 0 g CO2/km, maar stijgt vanaf 2013 elk jaar met 4,5 g CO2/km;

“LC” bevat een leeftijdscorrectie volgens de ouderdom van het voertuig;

“c” de constante (luchtcomponent) die functie is van de euronorm en de brandstofsoort van het voertuig zoals vermeld in onderstaande tabel:

Minimum- en maximumbedrag BIV

Vanaf 1 juli 2018 bedraagt de BIV nooit minder dan 44,51 euro en nooit meer dan 11.126,51 euro.

BIV op oldtimers

De belasting op 'oldtimers' is forfaitair bepaald en bedraagt 44,51 euro vanaf 1 juli 2018. Oldtimers zijn voertuigen die een eerste maal in verkeer zijn gesteld 30 jaar geleden of eerder, of die vallen onder de overgangsperiode voor oldtimers.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]