Thuishospitalisatie: verzekeraars werken mee aan 12 pilootprojecten

In ons land lopen momenteel 12 pilootprojecten voor thuishospitalisatie. Daarmee wil de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid testen of patiënten bepaalde zorgen thuis kunnen krijgen met dezelfde garanties op het vlak van kwaliteit en veiligheid als in het ziekenhuis.

Het gaat over behandelingen met intraveneuze toediening van antibiotica en sommige behandelingen tegen kanker. De pilootprojecten lopen tot 1 juli 2019 en kunnen met een jaar verlengd worden. Op verzoek van het RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, hebben op dit ogenblik 10 verzekeringsondernemingen die bij Assuralia zijn aangesloten beslist om vrijwillig mee te werken aan deze pilootprojecten. Het gaat meer bepaald om de volgende ondernemingen: AG Insurance, Allianz, AXA, Baloise, Belfius Verzekeringen, DKV, Ethias, Justitia, KBC Verzekeringen en P&V Verzekeringen. Ze zijn bereid om financieel tussen te komen in de kosten van de thuis verstrekte behandelingen alsof deze hadden plaatsgevonden in het dagziekenhuis en dat zolang de pilootprojecten lopen.

De verzekeringsondernemingen zullen tussenkomen in de kosten van een thuishospitalisatie volgens de voorwaarden die voorzien zijn voor een daghospitalisatie. Deze tussenkomst geldt enkel voor patiënten die deelnemen aan een pilootproject en die bij één van deze verzekeringsondernemingen een hospitalisatieverzekering hebben waarin daghospitalisatie gedekt is. De kosten verbonden aan de thuishospitalisatie zullen terugbetaald worden volgens de polisvoorwaarden van elke verzekeringsonderneming en binnen de grenzen van wat wettelijk toegelaten is.

De tussenkomst volgens de voorwaarden voor een daghospitalisatie geldt uitsluitend voor de duur van de pilootprojecten. De verzekeringsondernemingen zullen hun deelname aan deze pilootprojecten periodiek evalueren en behouden het recht om ze op elk ogenblik stop te zetten.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]