Verbeterde ADR-versie geldt vanaf 3 juli op de Vlaamse weg

Vanaf 3 juli 2018 geldt op de Vlaamse wegen een verbeterde versie van de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’: ADR-2018. In Wallonië is dat het geval vanaf 7 juli, voor Brussel vanaf 12 juli.

De drie gewesten publiceerden eigenlijk hun instemming met richtlijn 2018/217, waarin de Europese Unie besliste om ADR-2018 over te nemen in Europees recht. ADR-2018 is een gecorrigeerde versie van ADR-2017 en bestaat voorlopig niet in het Nederlands. De impact van ADR-2018 is overigens beperkt, aangezien de correcties vooral te maken hebben met foute verwijzingen en foute vertalingen.

ADR-2018?

De Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece) werkt haar 'Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg' om de 2 jaar bij. Dat gebeurde een laatste keer op 1 januari 2017. De eerstvolgende update is dus gepland voor 1 januari 2019. Maar ADR-2017 bleek foutjes te bevatten. Unece kondigde daarom een tussentijdse update af: ADR-2018. Tussen 1 januari 2018 en 3 juli 2018 geldt er een overgangsperiode, maar vanaf 3 juli 2018 móet ADR-2018 toegepast worden op het internationaal transport van gevaarlijke goederen.

Traditiegetrouw neemt de Europese Unie, de internationale transportregels over in haar intra-Europese verkeer. Dat deed ze ook nu, via richtlijn 2018/217.

Maar Europese richtlijnen moeten omgezet worden in nationaal recht om uitwerking te kunnen krijgen.

In ons land zijn de gewesten bevoegd voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, maar de federale overheid behield de bevoegdheid over het vervoer van de ontplofbare en radioactieve stoffen (en het vervoer per spoor). Het gevolg was een reeks omzettingsbesluiten.

Geleidelijk invoering in België

De Waalse regering beet de spits af met haar besluit van 14 juni 2018 'tot wijziging van het KB van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke goederen, met uitzondering van ontplofbare en radioactieve stoffen'. Maar aangezien het Waalse besluit op 27 juni gepubliceerd werd en het geen datum van inwerkingtreding bevat, treedt het pas op 7 juli 2018 in werking. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Dan is het Vlaamse Gewest eigenlijk sneller: dat publiceerde zijn besluit tot omzetting van de Europese richtlijn op 28 juni, maar in de tekst staat uitdrukkelijk dat die omzetting uitwerking krijgt vanaf 3 juli.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft tot slot haar besluit van 31 mei 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 juli 2018, zonder specifieke datum van inwerkingtreding, waardoor het in werking treed op 12 juli 2018.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]