Vlaanderen start tweede proefproject met ecocombi’s

Begin dit jaar besliste de Vlaamse regering al om een tweede proefproject te starten met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV)’ of ecocombi’s, en om de voorwaarden te versoepelen. Nu maakt minister van Mobiliteit Ben Weyts de lijst bekend van de wegen waarop ecocombi’s mogen rijden. Hij zegt ook hoe en waar de transportbedrijven een vergunning kunnen aanvragen, en wat hun verplichtingen zijn. Het tweede proefproject met de ecocombi’s ging van start op 1 juli 2018 en sluit zo naadloos aan op het vorige proefproject.

Ecocombi's?

Ecocombi's zijn voertuigcombinaties die zwaarder of langer zijn dan technisch gezien is toegelaten en die bestaan uit een trekkend voertuig, een tussenvoertuig en een getrokken voertuig.

Weyts legt voor het eerst extra criteria op. Zo mag de totale massa van een LZV niet hoger zijn dan 5,5 keer de massa op de aangedreven assen. Het motorvermogen in kilowatt moet minstens 5 keer de massa van de sleep bedragen. Enz.

Opmerkelijk is dat de uitlaat van het trekkende voertuig vanaf nu moet voldoen aan de meest recente emissieniveaus uit de euronorm. Komt er een nieuwe en strengere euronorm, dan moeten de voertuigen die niet aan die norm voldoen, na 3 jaar uit het verkeer genomen worden.

Netwerk van wegen

Ecocombi's zijn vanaf nu toegelaten in de havengebieden van Gent, Oostende en Antwerpen, op Linkeroever, en op enkele grote assen, zoals de Kennedylaan in Gent of de aansluiting van de A19 met de R8 in Kortrijk.

U vindt de volledige lijst in bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018.

De transportfirma's kunnen daarnaast ook voorstellen indienen voor aantakkingstrajecten naar dat basisnetwerk. De criteria voor het meest geschikte aantakkingstraject staan in een besluit van de Vlaamse regering. Het ministerieel besluit van 22 juni beschrijft hoe het voorstel van aantakkingstraject moet worden ingediend via het LZV-portaal en hoe men tot een alternatief aantakkingstraject kan komen.

Nieuwe vergunning

Vergunningen om met een LZV te rijden, worden digitaal aangevraagd via het LZV-portaal. Nieuwe vergunningen kunnen aangevraagd worden vanaf de eerste werkdag van de maand na de inwerkingtreding van het MB. En dat is dus pas vanaf 1 augustus.

Er kunnen vergunningen aangevraagd worden tot en met 31 december 2024. Al heeft het weinig zin om eind 2024 nog een vergunningsaanvraag in te dienen, aangezien het tweede proefproject dan ten einde loopt...

Pv's melden!

Transporteurs met een ecocombi-vergunning moeten allerlei gegevens digitaal bijhouden, en dit per rit. Zij moeten die informatie niet meer elke maand doorsturen naar de evaluatiecommissie, maar moeten die wel binnen de 10 werkdagen kunnen voorleggen als een lid van de commissie daarom vraagt. Ook na het verstrijken van een vergunning moeten de bedrijven hun ecocombi-documentatie nog een heel jaar bijhouden.

Daarnaast moeten de bedrijven ook testrapporten bijhouden over de verplichte bijkomende koppelinrichting op hun tussenvoertuigen.

Net als bij het eerste proefproject moeten de vervoersondernemingen elk ongeval met één van hun ecocombi's onmiddellijk melden aan de evaluatiecommissie. Het nieuwe uitvoeringsbesluit preciseert dat 'onmiddellijk' hier ten laatste op het einde van de werkdag na het ongeval is.

Nieuw is dat zij ook elk proces-verbaal moeten melden aan de commissie, en dit ten laatste op de dag nadat zij het pv in de bus kregen.

Evaluatie

Ook tijdens deze tweede fase blijft de evaluatiecommissie van ambtenaren en politieagenten actief. De commissie krijgt er wel de plicht bij om haar bevindingen - geanonimiseerd - te publiceren op het LZV-portaal, en om in 2020 en 2023 een tussentijds evaluatierapport op te stellen met cijfers over de ongevallen, de lading, de beladingsgraad, het aantal gereden kilometers, het brandstofverbruik én het aantal overtredingen. In juni 2024 volgt dan het eindrapport met de conclusies over dit tweede proefproject en de mogelijkheid om het project al dan niet definitief uit te rollen.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]