EU: Nieuwe lijst met nationale afwijkingen op gevaarlijk vervoer

De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID) en over de binnenwateren (ADN). In tegenstelling tot Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Zweden en Groot-Brittannië kent ons land geen specifieke afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor. België kreeg wel 13 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. Daar zijn 3 nieuwe derogaties bij. En binnen de Europese Unie bestaan er geen nationale afwijkingen meer voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, nu ook Bulgarije alle internationale regels volgt.

Kleine hoeveelheden

Richtlijn 2008/68 laat toe dat er afgeweken wordt van de internationale regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg voor het binnenlands vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen (art. 6, tweede lid, a)). Ons land behoudt hier de 4 bestaande afwijkingen, maar verlengt er 2 van de 4:

 

Korte afstanden

De Europese richtlijn maakt het ook mogelijk om af te wijken van de ADR-voorschriften voor het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over korte afstanden (art. 6, tweede lid, b, i)). De meeste nationale afwijkingen voor het vervoer over korte afstand van verpakte chemicaliën (RO-bi-BE-10) werden echter niet verlengd, maar ons land kon wel 3 nieuwe derogaties invoeren:

 

De nationale afwijking voor het 'vervoer van gevaarlijke goederen in de directe omgeving van industrieterreinen, m.i.v. vervoer over de openbare weg tussen verschillende delen van de terreinen' (RO-bi-BE-9 en RO-bi-SE-3) is echter weggevallen.

Nationale én multilaterale afwijkingen

De meeste zogenaamde 'nationale' afwijkingen zijn van toepassing in meerdere lidstaten. Zo geldt de afwijking voor het vervoer van goederen in binnenverpakkingen op lokaal vlak (RO-a-UK-4) bijvoorbeeld ook in Portugal, Hongarije, Groot-Brittannië en Ierland.

Naast de nationale afwijkingen, die alleen gelden bij binnenlands vervoer, bestaan er ook bilaterale en multilaterale afwijkingen op het vervoer van gevaarlijke goederen. Die afwijkingen zijn van toepassing op het vervoer tussen de EU-lidstaten onderling, of tussen een EU-land en een ander land, zoals Noorwegen of Zwitserland. Op de website van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece) - die de auteur is van de ADR- en ADN-overeenkomsten - vindt u een overzicht van alle multilaterale afwijkingen.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]