Federale regering wil meer informatie op de Car-Pass

Door de wet van 11 juni 2004 die de fraude met kilometerstanden wil bestrijden (BS 5/7/2004) en de daarbij horende koninklijke besluiten werd de Car-Pass ingevoerd. Op dat document wordt de kilometerhistoriek vermeld. Particulieren en professionele handelaren die in België een tweedehandse auto of bestelwagen verkopen, moeten de koper zo'n pas overhandigen met gegevens tot minimum twee maanden voor het moment van de verkoop. Wie een wagen verkoopt aan een bedrijf uit de automobielsector is vrijgesteld van deze verplichting.

Op de Car-Pass staat ook informatie over:

het merk en het model,

de datum waarop het voertuig de eerste Belgische nummerplaat kreeg,

het chassisnummer,

de datum waarop het document opgemaakt werd,

het identificatienummer van de Car-Pass.

Het document is gedrukt is op speciaal papier en beveiligd tegen namaak of fraude.

Op voorstel van de minister van Economie, Kris Peeters, en de minister van Mobiliteit, François Bellot, heeft de ministerraad op 8 juni een wetsontwerp goedgekeurd om de kopers nog beter te beschermen.

De koper zullen vanaf 1 januari 2019 ook weten:

aan welke Euronorm het voertuig voldoet,

hoeveel CO₂ het uitstoot,

of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan,

of er nog terugroepacties moeten gebeuren.

De tekst werd intussen ook naar de Raad van State en de Privacy Commissie gestuurd.

De regering wil ook de fraude met geïmporteerde wagens bemoeilijken Daarom bevat de tekst een bepaling die de fabrikanten en invoerders verplicht om de kilometerstanden waarover ze kunnen beschikken meteen aan Car-Pass mee te delen wanneer het voertuig naar België wordt geïmporteerd.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]