Aansprakelijkheid van de gemeente

Toen ik door een dorp reed, kon ik een put in de weg niet vermijden. Kan ik bij de gemeente een schadevergoeding eisen?

De eerste reflex bestaat er uiteraard in de schuld te geven aan het gemeentebestuur, dat de (middelen)verplichting heeft om toe te zien op de veiligheid van alle wegen op zijn grondgebied. De gemeente zou echter kunnen proberen zich aan haar aansprakelijkheid te onttrekken. Om haar aansprakelijk te stellen, moet immers overeenkomstig de artikelen 1382 en 1383 worden aangetoond dat ze een fout heeft begaan.

Er is hier geen sprake van een opzettelijk feit, maar veeleer van een gebrek aan onderhoud van de weg waarvoor de gemeente aansprakelijk kan worden gesteld tenzij zij aantoont dat ze niet op de hoogte was van de staat van de weg of dat zij materieel niet in staat was het probleem te verhelpen.

Zij zou zich nog aan haar aansprakelijkheid kunnen onttrekken door aan te voeren dat u te snel reed op een landelijke weg.

Wij raden u aan bij het indienen van uw vergoedingsaanvraag de aansprakelijkheid voor door zaken veroorzaakte schade in te roepen (art. 1384 BW). Het gaat immers om een vermoeden van aansprakelijkheid van de bewaarder van een gebrekkige zaak. Een weg is een zaak en mag geen abnormale kenmerken vertonen die schade kunnen veroorzaken. Een centimeters diepe put is zeker zo'n kenmerk.

U moet wel zo snel mogelijk het bewijs leveren.

Er is sprake van een vermoeden, maar de gemeente heeft de (veel beperktere) mogelijkheid om zich aan haar aansprakelijkheid te onttrekken door overmacht of een fout van het slachtoffer aan te voeren.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]