Assuralia publiceert toelichtingsfiche Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen

De Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen Assuralia heeft een toelichtingsfiche gepubliceerd omtrent de verplichte verzekering Tienjarige Aansprakelijkheid Woningen.

De fiche is bedoeld voor de eigenaar van een gerenoveerde of nieuwe woning of appartementsgebouw, waarvoor de bouwvergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018, bij schade die het gevolg is van een gebrek dat de stabiliteit van het gebouw ernstig aantast.

De verschillende bouwactoren zijn verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren voor bouwvergunningen die na 1 juli 2018 zijn afgeleverd. Dit kan via een individuelle polis of een zogenaamde globale polis waarbij alle betrokken bouwactor worden verzekerd in éénzelfde verzekeringspolis. Voor de aanvang van de werken dient iedere bouwactor bewijs van verzekering te bezorgen aan de eigenaar en de architect door middel van een attest.

De toelichtingsfiche kan worden geraadpleegd op de website van Assuralia.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]