Omniumverzekering

Ik heb gelezen dat de verplichte aansprakelijkheidsverzekering nooit de schade aan het eigen voertuig betaalt en dat alleen de omniumverzekering deze schade dekt. Is dat juist?

Never say never! Het is wel de algemene regel.

Na expertise van de schade die uw voertuig door toedoen van een derde heeft opgelopen, zal de verzekeraar van de aansprakelijke derde, en niet uw eigen verzekeraar, uw lichamelijke en materiële schade vergoeden.

Om de schadeloosstelling van de slachtoffers te bespoedigen, hebben de verzekeringsmaatschappijen (verzekeringsondernemingen en het BGWF) binnen hun beroepsvereniging (ASSURALIA) echter een reeks onderlinge akkoorden gesloten waarvan wij in dit geval vooral de volgende twee ondeelbare overeenkomsten onthouden:

RDR-overeenkomst (Règlement Direct Regeling);

expertiseovereenkomst.

In bepaalde gevallen en onder de hierna beschreven voorwaarden zal de niet-aansprakelijke bestuurder rechtstreeks door zijn eigen verzekeraar burgerrechtelijke aansprakelijkheid vergoed worden voor rekening van de verzekeraar van de tegenpartij die aansprakelijk is voor het ongeval.

Als de schade niet hoger is dan Ä 25.000, kan de overeenkomst worden toegepast op voorwaarde dat:

het ongeval zich in België heeft voorgedaan;

er contact geweest is tussen de voertuigen;

de betrokken voertuigen in België ingeschreven zijn;

de voertuigen aan de verplichte aansprakelijkheidsverzekering onderworpen zijn;

deze verzekering werd aangegaan bij een toegetreden verzekeringsmaatschappij;

de verzekeraars in het bezit zijn van overeenstemmende en onbetwistbare gegevens waarmee de aansprakelijkheid kan worden vastgesteld;

het ongeval beantwoordt aan de criteria van het barema der aansprakelijkheden.

Bij de toepassing van deze overeenkomst kan van improvisatie geen sprake zijn. Zij berust namelijk op vooraf bepaalde situaties met vaststelling van aansprakelijkheid (de befaamde barema's):

voertuigen die in dezelfde richting rijden;

voertuigen die in tegengestelde richtingen rijden;

niet-naleving van de voorrangsregels;

stilstaande voertuigen;

manoeuvres.

Als deze voorwaarden vervuld zijn, dan zijn de toegetreden maatschappijen verplicht de overeenkomst met aanduiding van de aansprakelijkheden toe te passen en hun eigen verzekerde te vergoeden.

Deze overeenkomst bindt de verzekerden echter niet ...

De overeenkomst blijft van toepassing op ongevallen op privéterreinen, behalve wanneer de vermoedelijke aansprakelijke niet verzekerd is.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]