Levensverzekering van lange duur: maximale rentevoet wordt behouden op 2%

De maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur wordt opnieuw behouden op 2%. Dit geldt al sinds 2016.

De inleiding bij het nieuwe ministerieel besluit van 26 juli 2018 licht toe waarom die rentevoet wordt behouden...

Het voorstel van de Nationale Bank

De Nationale Bank van België (NBB) heeft op 19 juli 2018 had voorgesteld om de maximale rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten vast te stellen op 0,75%. Het voorstel van de NBB werd evenwel niet weerhouden...

Band tussen de minimum rendementsgarantie en de levensverzekering 'tak 21'

Een vermindering van de maximale rentevoet heeft daarenboven een niet te verwaarlozen effect op de aanvullende pensioenen.

Sinds 1 januari 2016, is de rentevoet van de 'rendementsgarantie' voor de aanvullende pensioenen immers gelijk aan een percentage van het gemiddelde rendement op 1 juni over de voorbije 24 maanden van de Belgische Lineaire Obligaties ('OLO') met een duurtijd van 10 jaar, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%. Sindsdien is de minimum rendementsgarantie vastgesteld op 1,75%, zowel voor de stortingen (bijdragen) door de werkgevers als door de werknemers.

Wat de aanvullende pensioenen betreft die via een groepsverzekering worden afgesloten, worden de bijdragen grotendeels belegd in tak 21 levensverzekeringen. Er is dus sprake van een duidelijke band tussen de minimum rendementsgarantie (1,75%) en de maximale rentevoet voorzien voor tak 21-levensverzekeringen.

De door de NBB voorgestelde maximale rente voor de levensverzekeringsovereenkomsten van 0,75% zou de verzekeringsondernemingen dan ook in de onmogelijkheid brengen om voor de belegging van de bijdragen van de aanvullende pensioenen in een levensverzekering van lange duur een minimaal rendement van 1,75 % te verzekeren. Dat zou ertoe leiden dat werkgevers niet langer gemotiveerd zijn om voor hun werknemers een aanvullende pensioenregeling uit te werken via het systeem van de groepsverzekeringen.

Het is voor de verzekeringsondernemingen trouwens van belang om een minimale marge te kunnen behouden tussen de rente die zij minimaal moeten aanbieden op de aanvullende pensioensverzekeringen, enerzijds, en de maximale rente die zij mogen aanbieden op de levensverzekeringen van lange duur, anderzijds.

Status quo

Om de hiervoor uiteengezette redenen wordt de maximale rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten dus opnieuw behouden op 2%.

Deze beslissing is in werking getreden op 11 augustus 2018, hetzij 10 dagen na de bekendmaking van het ministerieel besluit in het Belgisch Staatsblad.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]