Verplichte BA-verzekering voor huurders in Wallonië, voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2018 is in Wallonië de huurder verantwoordelijk voor een brand, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Dat bepaalt het decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018.

In het decreet wordt eveneens bepaald dat de huurder verplicht een verzekering moet onderschrijven die zijn aansprakelijkheid dekt vooraleer hij het gehuurde goed betrekt. De partijen kunnen echter andere overeenkomsten treffen. De bepaling is enkel van toepassing op huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd vanaf 1 september 2018.

In Vlaanderen werd een ontwerp van huurdecreet goedgekeurd op 18 mei 2018 en zal pas van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Hierin wordt bepaald dat de huurder aansprakelijk is voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst deze zich hebben voorgedaan zonder fout van hem. De huurder moet een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt op het vlak van brand- en waterschade.

De huurder kan een eigen verzekeringscontract aangaan of een vergoeding aan de eigenaar betalen, die een verzekeraar onderschrijft waarbij wordt afgezien van het recht om de schade terug te vorderen van de huurder.

Opgelet, de eigenaar moet zelf ook een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand- of waterschade. Het decreet is niet van toepassing op huurcontracten afgesloten voor 1 januari 2019.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]