Verplichte BA-verzekering voor huurders in Wallonië, voor huurders en eigenaren in Vlaanderen

Vanaf 1 september 2018 is in Wallonië de huurder verantwoordelijk voor een brand, tenzij deze kan bewijzen dat hem geen schuld treft. Dat bepaalt het decreet inzake de woninghuurovereenkomst van 15 maart 2018.

In het decreet wordt eveneens bepaald dat de huurder verplicht een verzekering moet onderschrijven die zijn aansprakelijkheid dekt vooraleer hij het gehuurde goed betrekt. De partijen kunnen echter andere overeenkomsten treffen. De bepaling is enkel van toepassing op huurovereenkomsten gesloten of vernieuwd vanaf 1 september 2018.

In Vlaanderen werd een ontwerp van huurdecreet goedgekeurd op 18 mei 2018 en zal pas van toepassing zijn vanaf 1 januari 2019. Hierin wordt bepaald dat de huurder aansprakelijk is voor brand- en waterschade, tenzij hij bewijst deze zich hebben voorgedaan zonder fout van hem. De huurder moet een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt op het vlak van brand- en waterschade.

De huurder kan een eigen verzekeringscontract aangaan of een vergoeding aan de eigenaar betalen, die een verzekeraar onderschrijft waarbij wordt afgezien van het recht om de schade terug te vorderen van de huurder.

Opgelet, de eigenaar moet zelf ook een verzekering afsluiten die zijn aansprakelijkheid dekt in het geval van brand- of waterschade. Het decreet is niet van toepassing op huurcontracten afgesloten voor 1 januari 2019.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]