Verlies van een kans door een ongeval

Mijn zoon werd op weg naar een sollicitatiegesprek aangereden door een auto die geen rekening hield met de verkeerstekens. Hij werd gewond naar het ziekenhuis gevoerd en kon bijgevolg niet aan het gesprek deelnemen. Kan hij een schadevergoeding krijgen voor het verlies van deze kans om aangeworven te worden?

Om vergoed te worden, moet de schade zeker, persoonlijk en gewettigd zijn. Dit is zeker het geval voor zijn lichamelijke letsels. Wat het “verlies van een kans” betreft, is het de vraag of de schade zeker is. Maakte hij kans om geselecteerd te worden? Wat heeft hij vandaag werkelijk verloren?

Zijn schade is immers noch actueel, noch werkelijk bewezen, en is dus niet zeker.

Het verlies van een kans kan worden omschreven als een verlies op billijke hoop op een toekomstig voordeel dat aanleiding kan geven tot een (gedeeltelijke) schadeloosstelling. Anders gezegd: de kans die de benadeelde door de fout van een derde verloren zou hebben, is slechts een herstelbare schade als die kans reëel en ernstig was. Het is een moeilijk te herkennen en beoordelen schade, waarover de rechter zich zal moeten uitspreken.

Nauw verwant aan dit begrip maar toch verschillend is de toekomstige schade. Een voorbeeld is inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid tot de pensioenleeftijd.

Hier kan men spreken van toekomstige schade die kan worden vergoed voor zover ze gebeurlijk noch hypothetisch is. Als de benadeelde persoon arbeidsgeschikt was gebleven, had hij zijn loon kunnen blijven innen met eventuele indexaanpassingen. Een moeilijke berekening die echter op geen enkel onzeker element berust, of het zou de levensverwachting moeten zijn.

Het is niet de eerste keer dat het thema van het verlies van een kans wordt aangekaart. Denk maar aan een jongere die wordt aangereden, hierdoor benadeeld is op school, aan de universiteit of in de opleiding en zijn module moet overdoen of onmogelijk nog een studie kan aanvatten. Een ander bijzonder geval is het verlies van vestiging, dat overeenstemt met het verlies van de kans om in normale omstandigheden een gezin te stichten. Of het verlies van een kans op promotie.

Het verlies van een kans vergoeden, komt neer op het vergoeden van de schade voor wat men niet meer kan doen of voor wat men (misschien) had kunnen doen. De verloren kans moet ook ernstig en niet zuiver hypothetisch zijn. Alles is afhankelijk van de omstandigheden en het profiel van het slachtoffer. Hoe groter de kans op realisatie is (niet enkel hoop), des te groter zal de kans op schadevergoeding zijn.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]