Dagpas voor Brusselse lage-emissiezone te koop vanaf 1 oktober

De verkoop van dagpassen voor de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) start op 1 oktober. Zo’n pas geeft iemand met een personenwagen, bestelwagen ≤ 3,5 ton, bus of autocar die niet voldoet aan de LEZ-normen voor 1 dag toegang tot het Brussels gewest. Momenteel is de LEZ alleen verboden terrein voor dieselvoertuigen zonder euronorm of met euronorm 1. De komende jaren worden de normen echter steeds strenger en zullen meer mensen een dagpas nodig hebben.

Maximum 8 passen per jaar

Eén pas kost 35 euro. Voor ieder verboden voertuig mag men maximum 8 passen aankopen per jaar. Het voertuig krijgt dus jaarlijks maximum 8 kalenderdagen toegang tot het gewest. Een meevaller voor wie de komende 3 maanden nog toegang wil met z'n verboden voertuig. Op 1 januari 2019 start evenwel een nieuw jaar met een nieuwe telling.

Geen pas? Boete!

Wie met een verboden voertuig de LEZ betreedt zonder dagpas, riskeert een administratieve geldboete van 350 euro. Op dit moment loopt de gedoogperiode nog, maar op 1 oktober is die definitief gedaan en kunnen er ook effectief boetes worden uitgeschreven.

Het is de persoon die op het ogenblik van de feiten het voertuig bestuurde, die dat bedrag moet ophoesten. Er wordt vermoed - tot bewijs van het tegendeel - dat dit de persoon is op wiens naam het voertuig ingeschreven of geregistreerd is bij de DIV of de buitenlandse tegenhanger. Let op, er kan pas 3 maanden na een eerdere boete een nieuwe boete worden opgelegd. Overtreders riskeren dus maximaal 4 boetes op een jaar.

Alleen online

Wie een LEZ-dagpas aanvraagt, zal een pak gegevens moeten doorgeven over het betrokken voertuig:

• de nummerplaat

• het voertuigtype

• de euronorm

• het merk

• het land van inschrijving

• de datum van eerste inschrijving

• het brandstoftype

Uiteraard moet de aanvrager ook zijn identiteit meedelen.

Alles zal elektronisch gebeuren. Aanvragen kan alleen online door het invullen van het digitale aanvraagformulier.

Toegang voor 1 dag

De dagpas geeft recht op toegang tot de LEZ op de kalenderdag waarvoor de pas werd aangekocht tot en met 6u van de kalenderdag nadien. Koopt men de pas op de dag dat men hem nodig heeft, dan geldt het recht op toegang vanaf het moment dat de pas werd uitgereikt.

Geen terugbetaling

Opgelet: de aankoop is onvoorwaardelijk en niet-restitueerbaar. Er kan geen terugbetaling worden aangevraagd. Ook de geldigheidsdatum kan niet meer worden gewijzigd.

In werking...

Het MB van 13 september 2018 treedt in werking op 30 september. Artikel 6 van het LEZ-besluit van 25 januari 2018 m.b.t. de LEZ-dagpas wordt op 1 oktober 2018 van kracht.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]