Is BA Motorrijtuigen altijd verplicht?

Men zegt ons dat de verzekering BA Motorrijtuigen verplicht is en dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. Is dat nog altijd zo? Zijn er geen uitsluitingsgevallen?

Het klopt dat geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer. De verzekeraar moet dus tussenkomen om de aansprakelijkheid van zijn verzekerden te dekken, zelfs bij dronken rijden, rijden zonder rijbewijs, niet-betaling van de premie, ... In die gevallen beschikt de verzekeraar echter over een (beperkt) recht van verhaal nadat hij de schadevergoeding heeft betaald.

Er is echter voorzien in een reeks gevallen van uitsluiting:

de schade aan het verzekerde voertuig, uitgezonderd schade aan een voertuig met pech dat toevallig gesleept wordt;

de schade aan de door het verzekerde voertuig vervoerde goederen met uitzondering van kleding en persoonlijke bagage (waarborg beperkt tot 2.500 per vervoerde persoon);

schade die niet voortvloeit uit het gebruik van het voertuig en uitsluitend veroorzaakt wordt door de vervoerde goederen of de handelingen die nodig zijn voor het vervoer;

schade die voortvloeit uit het deelnemen van het verzekerde voertuig aan snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsritten of -wedstrijden waarvoor toestemming is verleend;

schade te vergoeden overeenkomstig de wetgeving betreffende de aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie.

Dit betekent niet dat de veroorzaker van de schade niet aansprakelijk is. Hij moet in gemeen recht een schadevergoeding betalen of een andere verzekering laten tussenkomen. In geen geval kan hij rekenen op een tussenkomst van het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds.

Aan deze lijst voegen we nog de schade toe die in dit geval door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds zal worden vergoed:

schade toe te schrijven aan een geval van overmacht;

schade toegebracht door de dief van het voertuig;

schade die zich voordoet tijdens een periode van schorsing van dekking, aangevraagd door de verzekerde.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

30.08.2019

Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020 Lees meer

19.08.2019

Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

13.08.2019

Verzekeren van oldtimers Lees meer

18.07.2019

Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]