Geen boete voor wie Brusselse lage-emissiezone binnenrijdt door wegomleiding van politie of wegbeheerder

Word je door een wegomleiding van de politie of wegbeheerder verplicht om de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) binnen te rijden met een voertuig dat niet aan de voorwaarden voldoet, dan hoef je niet te panikeren. Er zullen in dat geval geen administratieve boetes worden uitgeschreven. De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voegt die regel toe aan haar LEZ-besluit.

Ook soepeler voor mensen met een handicap

Er is ook goed nieuws voor zij die rijden met een voertuig dat is aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap. Hoewel deze voertuigen al onder bepaalde voorwaarden toegang hadden tot de LEZ, worden de regels hier en daar nog verder versoepeld. Zo waren tot nog toe voertuigen aangepast voor het vervoeren van personen met een handicap alleen toegelaten tot de Brusselse LEZ als er door de bevoegde openbare instantie een goedkeuring van aanpassing van het voertuig was afgeleverd en de nummerplaathouder of de persoon die op het adres van de nummerplaathouder gedomicilieerd is houder is van een zogenaamde gehandicaptenkaart of een gelijkgesteld document. Vanaf aanvaardt Brussel ook 'een gelijkwaardig bewijs van aanpassing van het voertuig ingeval van afwezigheid van de goedkeuring van de bevoegde openbare instantie'.

Deze toegangsregels slaat op verschillende vormen van voertuigaanpassingen. Het Brusselse LEZ-besluit bevat echter ook specifieke voorwaarden voor voertuigen die voorzien zijn van een rolstoellift. Al stapt de Brusselse regering af van de notie 'rolstoellift'. Ze kiest voor een meer algemene omschrijving van rolstoelsystemen aan voertuigen. Zijn voortaan toegelaten tot de lage-emissiezone: 'voertuigen uitgerust met een geïntegreerd systeem dat in of aan het voertuig gemonteerd is en dat bestemd is om te worden gebruikt om de rolstoel samen met de gebruiker in het voertuig te plaatsen'.

Gegevensverwerking

Tot slot wordt gesleuteld aan de regels over het gebruik van gegevens uit het repertorium van de voertuigen (of een vergelijkbare databank in het buitenland), het Rijksregister, de Kruispuntbank van Ondernemingen, ANPR-camera's en het aanvraagsysteem voor dagpassen. Het LEZ-besluit bepaalt dat deze gegevens binnen de LEZ-reglementering gebruikt worden ter identificatie van de voertuigen (en hun bestuurders en/of eigenaars), voor de invordering van eventuele boetes en om te beoordelen of voertuigen al dan niet toegang hebben tot de LEZ. De regering voegt hier nu aan toe dat Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest en Brussel Preventie en Veiligheid deze gegevens ook mogen ontvangen om ze later te verwerken voor historische, statistische en wetenschappelijke doeleinden.

In werking

20 oktober 2018 (10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad)

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]