Arbeidsongevallen in 2017 opnieuw in stijgende lijn

Fedris heeft naar jaarlijkse gewoonte het statistisch verslag van de arbeidsongevallen gepubliceerd. Daarin worden de arbeidsongevallen van het voorbije jaar besproken. Statistieken tonen het aantal arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld de geweigerde aangiftes, evoluties van de gevolgen en hoe de arbeidsongevallen zijn ontstaan. Slecht nieuws voor 2017, ten opzichte van 2016 is er een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5%. Vooral de stijging van het aantal arbeidswegongevallen is opmerkelijk.

Aantal arbeidsongevallen stijgt

In 2017 werden 164.786 aangiften genoteerd. De stijging sedert 2016 zet zich ook in 2017 verder door. In 2017 zien we een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5% ten opzichte van 2016. In het totaal stijgen de arbeidsplaatsongevallen met 0,9 % en de arbeidswegongevallen met 10,2 %.

Het “goede” nieuws, er is een daling in 2017 van 3 % t.o.v. 2016 voor de groep van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en de dodelijke arbeidsongevallen. De stijging is op te merken bij de arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid (+0,75%) en voor arbeidsongevallen zonder gevolg (+1,9% tov 2016).

Wat betreft de arbeidswegongevallen is er over de hele lijn een stijging op te merken. Een stijging van 3,8% t.o.v. 2016 voor de groep van de arbeidsongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid en de dodelijke arbeidsongevallen. Een stijging van 10,6% t.o.v. 2016 voor de arbeidsongevallen met tijdelijke arbeidsongeschiktheid en een stijging van 11,7% t.o.v. 2016 voor de arbeidsongevallen zonder gevolg. De ongevallen op de arbeidsweg hebben bovendien ernstigere gevolgen.

Het aandeel van de arbeidswegongevallen is ook toegenomen. Waar in 2012 het aandeel arbeidsplaatsongevallen nog 84,2 % bedroeg is dit in 2017 83,1%; het aandeel arbeidswegongevallen is gestegen van 15,8% naar 16,9%. Vrouwen (9,3%) hebben zichtbaar meer arbeidswegongevallen dan mannen (7,6%). Veel arbeidswegongevallen doen zich voor bij huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren, verpleegkundigen en bij administratieve medewerkers in het algemeen, beroepen waarin nog altijd opmerkelijk meer vrouwen dan mannen werken.

Jongere werknemers hebben meer ongevallen, maar met minder zware gevolgen (deels ook te verklaren doordat men op jonge leeftijd sneller/beter herstelt dan op latere leeftijd).

Aard ongevallen en sectoren

De aard van de ongevallen is zeer verscheiden, maar voor het merendeel van de gevallen gaat het om verlies van controle over een machine, vervoer- of transportmiddel, handgereedschap, voorwerp of dier. Wanneer we enkel de ongevallen met voorziene blijvende ongeschiktheid of dodelijk gevolg beschouwen, is het vooral de groep 'Uitglijden of struikelen met val, vallen van personen' die naar voor komt.

De bouwsector telt het grootste aantal ongevallen. De sectoren “vervoer en opslag” en “administratieve en ondersteunende activiteiten” staan op plaats 2 en 3.

Toch één lichtpuntje, in de sector van de bouwnijverheid dalen de frequentiegraad en de ernstgraden.

Veel meer informatie is terug te vinden in de statistieken van Fedris.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]