Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium

Wie is de aansprakelijke bij een ongeval wanneer de zelfrijdende voertuigen hun intrede doen op de Belgische wegen? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, kaart de problematiek van verzekeren en zelfrijdende voertuigen aan in een opiniestuk dat werd gepubliceerd in L’Echo. De verzekeraars hebben erover nagedacht hoe de wetgeving er moet uitzien wanneer deze voertuigen op onze wegen verschijnen. De wetgeving voorziet sinds 1956 dat de eigenaar van ieder motorrijtuig dat in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, verzekerd moet zijn. Op dit vlak verandert er niets.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal ongevallen afnemen. De sensoren die nu al in de voertuigen aanwezig zijn, dragen bij tot een betere verkeersveiligheid. Dankzij directe interactie en informatie-uitwisseling tussen de voertuigen, de wegsignalisatie en de verkeerslichten, en tussen de voertuigen onderling, kunnen bestuurders of de voertuigen zelf anticiperen op situaties die zich in het verkeer voordoen. Bovendien zal het waarnemingsvermogen en de reactiesnelheid van de zelfrijdende auto veel beter zijn. Ze zouden kunnen reageren binnen een honderdste van een seconde, terwijl een gemiddelde chauffeur hiervoor een halve seconde nodig heeft.

Het aantal ernstige ongevallen (waarvan de schade meer bedraagt dan 125.000 euro) moet evenzeer verminderen. Dat zou niet alleen moeten leiden tot een daling van het aantal slachtoffers, maar misschien ook van de gemiddelde verzekeringspremie. De gemiddelde herstelkost per schadegeval kan echter heel wat hoger liggen dan vandaag, wegens dure technologie in de bumpers, carrosserie, koplampen, het dashboard...

De evolutie naar volledig autonome voertuigen houdt ook een verschuiving van de aansprakelijkheid in. Vandaag is meestal minstens één bestuurder aansprakelijk voor een ongeval, maar bij een autonoom voertuig kan een ongeval het gevolg zijn van falende technologie. Het is dan mogelijk dat niet de bestuurder aansprakelijk is, maar dat er eerder gekeken moet worden in de richting van de constructeur, de leverancier van de stukken, software of andere elektronische onderdelen, of misschien zelfs de wegbeheerder. De lokale overheden, de provincies en de gewesten moeten zich verzekeren tegen schade ten gevolge van een gebrekkige weginfrastructuur. Nieuwe risico's zoals de hacking van de computersystemen van de voertuigen doen hun intrede, met nieuwe verzekeringsproducten als gevolg.

Tot slot is het mogelijk dat er, naast de aansprakelijkheidsverzekering, andere verzekeringen zullen ontstaan die de potentiele slachtoffers zelf zullen aangaan. Op die manier hangt hun vergoeding af van de aansprakelijkheid van een derde. Deze verzekering wordt dan onderschreven door het potentiele slachtoffer en niet door de potentiele aansprakelijke. Het is een soort omnium voor de verzekerde. Zijn schade wordt meteen vergoed door zijn eigen verzekeraar, die zich eventueel kan wenden tot de aansprakelijke na het storten van de schadevergoeding.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]