Zijn we verplicht de auto te laten herstellen?

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?

Wij begrijpen dat u aarzelt ... Vroeger voerde de expert een dubbele schatting uit, met een bedrag voor de herstelling in de garage waar de expertise had plaatsgevonden en een tweede, lager bedrag voor de vergoeding die zou worden uitbetaald als de eigenaar het voertuig in een andere garage of helemaal niet zou laten herstellen.

Nu wordt voor elke schade een vaste schadevergoeding bepaald. U bent dan ook niet verplicht ze te laten herstellen.

De benadeelde persoon kan vrij beschikken over de door de verzekeraar verschuldigde vergoeding. Het bedrag van die vergoeding kan niet verschillen naargelang het gebruik dat de benadeelde persoon ervan maakt.

Als u in uw recht bent, kunt u in gemeen recht aanspraak maken op de volgende schadevergoedingen:

de herstellingskosten (ongeacht u de auto al dan niet laat herstellen);

de btw op dit bedrag (zonder een factuur te moeten voorleggen), tenzij u btw-plichtig bent;

de onbeschikbaarheid van uw voertuig (wacht- en herstellingstijd) als het geïmmobiliseerd is;

de kosten voor het takelen van uw voertuig;

de kosten voor de technische controle;

de vergoeding voor waardeverlies van nieuwe voertuigen op het ogenblik van de schade (met name om de verlaging van de marktwaarde op het ogenblik van de verkoop te compenseren);

de rente op al die bedragen tegen het wettelijk tarief en dit doorgaans vanaf de dag van de schade.

Als uw voertuig niet meer herstelbaar is en door de expert total loss werd verklaard, hebt u recht op de waarde vóór de schade van uw voertuig (na aftrek van de waarde van het wrak als u dat wenst te houden) en de btw tegen het tarief dat van toepassing was op het ogenblik van de schade, dus niet het tarief bij de aankoop van het beschadigde voertuig. Evenals de andere bovengenoemde posten en de BIV (belasting op de inverkeerstelling).

Als uw verzekeraar tussenkomt uit hoofde van de RDR-overeenkomst (zie vraag 25), zal hij, zoals hierboven werd uitgelegd, automatisch de btw betalen, ongeacht u het voertuig al dan niet laat herstellen.

Als u een Omniumverzekering hebt, zal uw verzekeraar tussenkomen volgens de voorwaarden en formules van de overeenkomst die u ondertekende. In geval van gedeeltelijk verlies (herstelbaar voertuig) zal de verzekeraar op overlegging van de herstellingsfactuur een schadevergoeding betalen, inclusief de niet-terugvorderbare btw (zie voorwaarden van het contract).

Bij total loss stemt de schadevergoeding overeen met de waarde van het verzekerde voertuig op het ogenblik van de schade na aftrek van de waarde van het wrak. Deze waarde wordt verhoogd met de niet-terugvorderbare btw indien de verzekerde de btw bij de aankoop van het verzekerde voertuig heeft betaald, volgens het btw-tarief dat toen van toepassing was.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]