Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADN). En van het ‘Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’ (ADN).

Beide verdragen gaan uit van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (Unece) en worden om de 2 jaar bijgewerkt.

In vergelijking met ADR-2017 bevat ADR-2019 een 100-tal wijzigingen. Die amendementen bestaan voorlopig alleen in het Engels, Frans en Russisch.

ADR-2019

Een greep uit de belangrijkste aanpassingen:

invoering van nieuwe UN-nummers

uitbreiding van het toepassingsgebied van het certificaat van de veiligheidsadviseur

2 nieuwe onderafdelingen bij het onderdeel 'Classificatie': (1) 'Samples of energetic materials for testing purposes' en (2) 'Classification of articles as articles containing dangerous goods, n.o.s.'

nog bij 'Classificatie': een grondige hervorming van klasse 8 met de bijtende (of corrosieve) stoffen

bijzondere bepalingen voor lithiumbatterijen

nieuwe en gewijzigde verpakkingsinstructies (P-zinnen)

nieuwe onderafdeling over temperatuurscontrole, onder het opschrift 'General provisions and special provisions for temperature control'

strengere regels voor het bevestigen van etiketten op tankvoertuigen, batterijvoertuigen, MEGC's, enz.

De amendementen op het ADR werden gebundeld in 3 documenten:

een basisdocument met de eigenlijke amendementen (EN / FR);

een addendum met enkele aanvullende amendementen (EN / FR); en

enkele correcties (EN / FR).

Unece zal in de komende maanden nog een versie publiceren waarin de verschillen tussen het ADR-2019 en zijn voorganger in kleur worden getoond. Eerder deed het dat ook al voor het ADR-2017.

Vanaf 1 januari of 1 juli 2019

ADR-2019 en ADN-2019 mógen toegepast worden op internationale transporten vanaf 1 januari 2019, en móeten toegepast worden vanaf 1 juli 2019.

De Europese richtlijn 2008/68/EG heeft de internationale ADR-voorschriften ook van toepassing gemaakt op het binnenlandse en intra-Europese verkeer van gevaarlijke goederen. Behalve in enkele uitzonderlijke gevallen, zoals bij het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke goederen of bij transporten over korte afstanden.

Op dit ogenblik passen 50 staten de ADR-overeenkomst toe. Hoewel de overeenkomst gesloten werd binnen de Europese Commissie voor Europa van de Verenigde Naties, zijn de partners zeker niet allemaal Europese staten. Zo is het jongst bijgekomen lid Nigeria.

Het ADN wordt gevolgd door 17 'Europese' landen, waaronder het verre Australië en Oekraïne...

ADR-2017 en ADR-2019, én ADR-2018...

Uitzonderlijk werd er in de loop van dit jaar een tussentijdse versie van het ADR gepubliceerd. Die versie werd op 3 januari 2018 van kracht en bevatte eigenlijk alleen errata die net té belangrijk waren om zonder meer gepubliceerd te kunnen worden. De errata vergden dus een officiële instemming, wat een hele carrousel aan instemmingsprocedures in gang zette: op Europees vlak, en in eigen land op federaal én gewestelijk vlak.

De Europese Unie heeft alvast aan Unece laten weten dat ze dat geen tweede keer wil meemaken. Errata OK, maar kleine wijzigingen die verder gaan dan een zuiver erratum moeten in het vervolg maar wachten op de eerstvolgende tweejaarlijkse update en dat wordt dan ADR-2021...

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]