Federale beleidsnota Mobiliteit: nieuwigheden m.b.t. rijbewijs, inschrijving voertuigen, Wegcode, intelligente tachograaf en boetecatalogus goederenvervoer

De modernisering van de Wegcode, de opkomst van de intelligente tachograaf, de vereenvoudiging van de administratie voor kandidaat-bestuurders, de hervorming van de commerciële inschrijvingen en de nieuwe boetecatalogus voor het vrachtvervoer. Vijf prioriteiten uit de Algemene Beleidsnota Mobiliteit van federaal Mobiliteitsminister François Bellot. We lichten ze graag voor u toe.

Nieuwe Wegcode

De voorbije maanden werd een nieuwe Wegcode uitgewerkt. Een modern en vooral vereenvoudigd kader met tal van wijzigingen, bijvoorbeeld

de maximumsnelheid van voortbewegingstoestellen wordt (naar analogie met elektrische fietsen) opgetrokken van 18 naar 25km/u;

het in onbruik geraakte 'halfmaandelijks beurtelings parkeren in de hele bebouwde kom' wordt geschrapt;

motorrijders krijgen de toelating om hun richtingaanwijzers gelijktijdig te laten knipperen wanneer ze tijdens files rijden;

bij gebrek aan pechstrook zullen voertuigen voortaan moeten uitwijken in visgraatvorm (naar links en naar rechts) zodat een 'centrale gang' wordt gecreëerd om prioritaire voertuigen door te laten;

met betrekking tot verkeerslichten wordt voorzien in een fase 'alle fietsers tegelijk groen'.

Het kader is klaar, maar over een aantal punten bestaat een meningsverschil. Het Overlegcomité en de Raad van State zullen hierover een beslissing nemen. Daarvan zal afhangen of de vooropgestelde timing zal worden gehaald. Bedoeling was immers om de tekst uiterlijk begin 2019 aan te nemen.

Rijbewijs

Minder administratie voor kandidaat-bestuurders vormt één van de prioritaire doelstelling van 2019. De nodige aanpassingen worden alvast voorbereid zodat

het voorlopige rijbewijs (zonder begeleider, 18 maanden geldig) online kan worden afgeleverd;

er toch voorlopig rijbewijs kan worden verkregen voor een jaar (met begeleider) tijdens de eigenlijke wachttijd van 3 jaar tussen 2 voorlopige rijbewijzen;

de afleveringsvoorwaarden voor voorlopige rijbewijzen kunnen evolueren zodat de hervormingen van de verschillende gewesten volledig van toepassing kunnen worden.

Hervorming commerciële inschrijvingen

Het eerste semester van 2019 wordt gestart met de hervorming van de commerciële inschrijvingen. Bedoeling is eenvoud te creëren en fraude te vermijden. Op dit moment is het namelijk zo dat de commerciële kentekenplaten (handelaarsplaten en proefrittenplaten) niet gelinkt zijn aan een bepaald voertuig maar aan een houder. Hierdoor kunnen ze gebruikt worden op verschillende voertuigen zonder dat deze zijn ingeschreven.

Bovendien zorgen de huidige regels voor problemen. Er bestaat verwarring over het toepassingsgebied van de huidige kentekenplaten, het gebruik blijkt te beperkt, enz.

In het verlengde van de hervorming worden ook de kentekenbewijzen vereenvoudigd. Zo zullen sommige zaken niet langer op het document worden gedrukt. Bijvoorbeeld de interne DIV-gegevens voor het beheer van dei inschrijvingen.

Intelligente tachograaf

De intelligente tachograaf wordt meer en meer gebruikt. Daarom zullen er in 2019 criteria worden bepaald waaraan de werkplaatsen en de installateurs moeten voldoen.

Boetecatalogus vrachtvervoer

Er wordt gewerkt aan een herziening van de boetecatalogus. Die zou in 2019 moeten klaar zijn. Bedoeling is om de bepalingen beter af te stemmen op de realiteit. Onder meer de boetes voor inbreuken inzake de vrachtbrief, de tachograaf en de rij- en rusttijden zullen worden aangepast. Daarnaast worden de betaalmiddelen uitgebreid.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]