Werknemers maken verkeerde inschatting van arbeidsongeschiktheidsuitkering

Volgens cijfers van het RIZIV van december 2017 zijn bijna 405.000 Belgische werknemers al meer dan een jaar op ziekteverlof. Dit cijfer lag 3,7% hoger in vergelijking met eind 2016. AG Insurance en Vlerick Business School hebben een enquête gehouden bij 1070 lezers van La Libre en De Standaard. Onderzocht werd hoeveel werknemers dachten te ontvangen als arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de verzekering gegarandeerd inkomen die bepaalde werkgevers voorzien

Tussen de 1ste en de 12de maand arbeidsongeschiktheid ontvangt de werknemer van het RIZIV 60% van zijn brutoloon, met een (geïndexeerd) plafond van 44.470 euro. Duurt de ongeschiktheid langer dan 12 maanden, bedraagt dit, naargelang de familiesituatie, tussen de 40 en de 65%. Op de vraag welk percentage van hun salaris ze dachten te ontvangen, overschat 45% van de bevraagden waar ze recht op hebben, aangezien ze een dubbele fout maken. Ze vergeten dat de uitkering gebaseerd is op een geplafonneerd jaarlijks brutosalaris, en dat de vergoeding van het RIZIV bruto is. De roerende voorheffing van de sociale zekerheid is lager, wat betekent dat de zieke werknemer later door de belastingdienst wordt aangesproken. Zo ontvangt hij bijvoorbeeld 80% van zijn salaris, maar zal nadien het teveel betaalde moeten terugbetalen om zo op niet meer dan 60% van het salaris uit te komen. De perceptie staat ver van de realiteit. Het onderzoek toont ook aan dat wie een salaris heeft dat hoger ligt dan dit plafond, vaker de uitkering onderschat.

Wordt er rekening gehouden met een verzekering gewaarborgd inkomen, denkt de Belg dat de gecombineerde vergoeding overeenkomt met 78% van het salaris bij afwezigheden van minder dan 12 maanden. 28% van de bevraagden denkt zelfs dat 100% van het inkomen gegarandeerd is, maar in de realiteit ligt de gecombineerde vergoeding rond de 70-75%.

73% van de bevraagden zegt via de werkgever een hospitalisatieverzekering te hebben, 70% een aanvullend pensioen en 41% een verzekering gewaarborgd inkomen, waar naar schatting slechts 18% van de Belgische werknemers hierover zou beschikken. Kaderpersoneel en management geniet over het algemeen van meer voordelen dan andere werknemers.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]