Bore-out: Ziek van verveling

21% van de Belgische werknemers verveelt zich wel eens op het werk. En een werknemer die zich verveelt, heeft een hoger risico op een bore-out. Onderzoek van Securex wijst uit dat 5,6% van de Belgische werknemers dit verhoogd risico heeft.

Resultaten van onderzoek

meer dan 1 op 5 (21%) zich wel eens verveelt op het werk.

8% van de Belgische werknemers verveelt zich zelfs regelmatig.

10% vindt zijn werk saai en 8% niet zinvol.

19% van de Belgen ziet weinig uitdaging in zijn dagdagelijkse werktaak.

Wie zich verveelt, zijn werk saai of niet zinvol vindt en er ook geen uitdaging in ziet, vertoont volgens de onderzoekers een hogere kans op bore-out. Securex spreekt van een bore-out wanneer iemand hoger dan gemiddeld op deze 4 aspecten scoort (verveling, saai werk, geen zinvol werk en weinig uitdaging). Uit de cijfers blijkt dat 5,6% van de Belgische werknemers hieraan lijdt.

Werknemers in grote organisaties (dat wil zeggen meer dan 1000 werknemers) hebben het grootste risico op een bore-out. Werknemers in middelgrote organisaties (100-999 werknemers) het laagste (8% vs. 4%). Wie geen leidinggeeft loopt ook een hoger risico dan leidinggevenden (6% vs. 4%).

Zeg geen burn-out tegen bore-out

Werknemers met een bore-out hebben weinig om handen, weinig werkdruk en ook weinig autonomie en kans om hun vaardigheden te benutten. Hun werk is met andere woorden te eenvoudig en te weinig stimulerend. Werknemers met een burn-out daarentegen hebben even weinig regelmogelijkheden, maar ervaren wel veel te veel werkstress. Hans De Witte, Gewoon Hoogleraar Arbeidspsychologie KULeuven: “Een burn-out en een bore-out verschillen wel degelijk van elkaar, al is er ook gedeeltelijke overlap. Burn-out verwijst naar extreme uitputting; bij bore-out voelt men zich eerder lusteloos en apathisch. Wat gemeenschappelijk is, is dat ze hoog scoren op distantie en cynisme. In beide gevallen wenst men afstand te nemen van de job die als problematisch ervaren wordt.”

De gevolgen van een bore-out kunnen ernstig zijn

Wie aan een bore-out lijdt kan daarvan ernstige gevolgen ondervinden voor de gezondheid en het eigen welbevinden. Mensen met een hoog risico op bore-out zijn gemiddeld meer en langer afwezig dan wie geen risico heeft.

Hoe kan je een bore-out tegengaan?

Een goede jobinhoud, waarin werknemers voldoende autonomie ervaren en hun vaardigheden ten volle kunnen benutten, zijn cruciaal. Preventie is terug te brengen tot de drie pijlers: Autonomie, Verbondenheid en Competentie.

“Zorg ervoor dat uw medewerkers genoeg en zinvol werk hebben, met voldoende cognitieve uitdaging. En gun uw werknemers meer autonomie, bied jobs aan die aansluiten bij hun talenten en competenties, en zet in op een goede, open sfeer tussen de collega's”.

Bron: Sentral

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]