Extra maatregelen tegen kilometerbedrog bij aan-en verkoop tweedehandswagen

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Items die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de aankoop van een occasie en nu niet moeten worden gemeld. Maar de wetgever wil kandidaat-kopers ook beter beschermen door extra in te zetten op de strijd tegen kilometerbedrog. Dat blijkt nog steeds schering en inslag bij de invoer van tweedehandsvoertuigen uit het buitenland. Daarom zullen verkopers in de toekomst onder meer verplicht zijn om de kilometerhistoriek vóór invoer mee te delen aan de vzw Car-Pass.

Informatie bij aankoop occasie

Wie in België een tweedehandsvoertuig aankoopt, krijgt van de verkoper een Car-pass. Zowel professionele verkopers als particulieren moeten het kunnen voorleggen. Alleen wanneer de koper van het voertuig zelf een vakman is, geldt een uitzondering op die verplichting.

De Car-pass vermeldt op dit moment - naast een aantal gegevens die eigen zijn aan het voertuig (merk, model, datum van inschrijving, enz.) - de kilometerstand van het voertuig. Belangrijke informatie om de authenticiteit van de kilometerstand te kunnen verifiëren. Maar volgens de wetgever zijn er nog tal van andere elementen die de waarde of gebruiksmogelijkheden van het voertuig kunnen beïnvloeden en die de consument dus beter weet vooraleer die een aankoop doet. Vanaf 1 maart vermeldt een Car-pass dan ook

de euronorm waaraan het voertuig voldoet;

zijn CO2-uitstoot met vermelding van de gebruikte testprocedure;

de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na ongeval vooraleer het terug in het verkeer mag worden gebracht;

de eventuele terugroepacties waaraan voor het betrokken voertuig geen gevolg werd gegeven.

Communicatie vzw Car-pass

De extra informatie moet natuurlijk op de Car-pass geraken. De vzw Car-pass - de vereniging die is aangewezen om de kilometerstand van voertuigen te registreren - zal dus meer gegevens moeten ontvangen. Nu zijn erkende keuringsinstellingen en vaklui verplicht om àlle informatie over de kilometerstand van voertuigen door te geven aan de vzw. In de toekomst zullen ook fabrikanten van nieuwe voertuigen en invoerders een bijdrage moeten leveren. Zij zullen m.b.t. reeds ingeschreven voertuigen info moeten doorspelen over de terugroepacties waaraan voor het voertuig geen gevolg werd gegeven, de kilometerstanden van geconnecteerde voertuigen en de kilometerhistoriek van voertuigen die reeds in een ander land waren ingeschreven voor hun invoer naar België.

Informatie bij verkoop

De wetgever legt tot slot een bijkomende verplichting op voor vakmannen. Bij de tekoopaanbieding van een tweedehandsvoertuig moeten ze altijd àlle informatie die ook op de Car-pass staat meegeven aan de kandidaat-koper. Zonder dat de kandidaat-koper dat vraagt moet die dus een overzicht krijgen van de kilometerhistoriek, de euronorm, officiële CO2-uitstoot, eventuele keuringsverplichtingen na ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Vakmannen zullen voor deze informatie te rade moeten gaan bij de vzw Car-pass.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]