Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen

Buiten zichzelf van woede en onder invloed van alcohol probeert een automobilist zijn vrouw te overrijden. Komt de verzekering BA Motorrijtuigen tussen bij een vrijwillige en opzettelijk schadegeval?

Bij een opzettelijke fout is de verzekeraar niet verplicht tussen te komen. De waarborg Omnium geldt niet als wordt aangetoond dat de automobilist vrijwillig op een hindernis is ingereden.

De waarborg BA Motorrijtuigen daarentegen is een verplichte verzekering waarvoor geen enkele uitzondering kan worden aangevoerd ten aanzien van het slachtoffer.

De hospitalisatiekosten van de aangereden echtgenote worden vergoed door de verzekeraar BA Motorrijtuigen, die een recht van verhaal zal uitoefenen tegen de automobilist. Dat recht van verhaal heeft in dit geval betrekking op de volledige uitbetaalde bedragen.

Als niet bewezen is dat de automobilist zijn vrouw opzettelijk heeft aangereden, maar alleen de staat van dronkenschap in aanmerking wordt genomen, wordt het recht van verhaal niet uitgeoefend voor het totaalbedrag, maar volgens het basisprincipe dat in artikel 44 van de minimumvoorwaarden wordt beschreven:

Dit verhaal wordt als volgt bepaald behoudens anders vermeld in de artikelen 45 tot en met 47:
1° indien de netto-uitgaven niet hoger zijn dan 11.000 euro is het bedrag van het verhaal integraal;
2° indien de netto-uitgaven hoger zijn dan 11.000 euro wordt dit laatste bedrag verhoogd met de helft van het gedeelte dat het bedrag van 11.000 euro overschrijdt. Dit verhaal bedraagt maximum 31.000 euro
”.

Zal hij een beroep kunnen doen op zijn waarborg Rechtsbijstand?

De verzekeraar RB waarborgt de strafrechtelijke bescherming van de verzekerde telkens wanneer die gerechtelijk vervolgd wordt voor inbreuken op de wet en op de reglementen betreffende de politie op het wegverkeer (bv. rijden in staat van dronkenschap) of voor doodslag of onopzettelijke verwondingen.

Hij kan dus geen beroep doen op de verzekeraar RB als hij wordt vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen.

Voor alle zekerheid doet u er goed aan de algemene voorwaarden van deze overeenkomst aandachtig te lezen.

De verzekeraar zal in ieder geval nooit de boetes betalen waartoe hij wordt veroordeeld!

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]