20 uur rijles is niet meer altijd vereist voor de afgifte van voorlopig rijbewijs B zonder begeleider

De federale regering heeft haar regels voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs B afgestemd op de nieuwe regels voor de rijopleiding van de gewesten. Een must want kandidaten kunnen kiezen in welk gewest ze hun rijopleiding kiezen en waar ze examens afleggen.

Sinds de Zesde Staatshervorming is de federale overheid bevoegd voor het (voorlopig) rijbewijs, de gewesten voor de rijopleiding. De gewesten hebben de voorbije maanden heel wat aanpassingen doorgevoerd aan hun regelgeving. Om juridische issues te vermijden moet de federale regering daar rekening mee houden in haar regels.

Zo stelt het RijbewijsKB van 10 juli 2006 momenteel dat kandidaten voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider 18 jaar oud moeten zijn, 20uur rijles hebben gevolgd en houder moeten zijn van een bekwaamheidsgetuigschrift afgegeven door een rijschool. Die 20 uur rijles is in het Waals gewest sinds kort echter geen vereiste meer voor een voorlopig rijbewijs B zonder begeleider. Daarnaast wordt het bekwaamheidscertificaat er afgegeven door de examencentra e niet door de rijscholen. De federale regelgeving wordt daarom aangepast. Het stelt voortaan dat 'de kandidaat voor het rijbewijs B die geslaagd is voor het theoretisch examen, minstens 18 jaar is en 20 uur praktisch rijonderricht heeft gevolgd (de notie 'in een rijschool' werd hier geschrapt) of na geslaagd te zijn voor een test over de technische rijvaardigheden, een bekwaamheidsgetuigschrift heeft bekomen, heeft recht op een voorlopig rijbewijs B dat hem toelaat zonder begeleider te rijden. Dit voorlopig rijbewijs is 18 maanden geldig.

Met als duidelijke algemene stelling dat 'het voorlopig rijbewijs zonder begeleider pas kan worden afgegeven na vertoon van het bekwaamheidsgetuigschrift dat werd uitgereikt volgens de gewestelijke regels'.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]