Ongeval na joyride

Mijn zoon van 16 jaar is zo vrij geweest de sleutel van mijn auto te lenen en een ritje te maken met zijn vrienden. U raadt het vervolg: hij is op een andere auto gebotst en een van zijn vrienden liep verwondingen op. Hoe zal de verzekeraar reageren?

Uw verzekering BA Motorrijtuigen dekt de aansprakelijkheid van uw zoon en zal de slachtoffers schadeloosstellen.

De verzekering BA Motorrijtuigen is een verplichte verzekering die als doel heeft de slachtoffers van verkeersongevallen te vergoeden. De uitzonderingen die aan de verzekerde tegenwerpbaar zouden zijn, zijn dat niet ten aanzien van de slachtoffers.

De BA-overeenkomst die u hebt gesloten, dekt uw aansprakelijkheid en die van iedere bestuurder (met uitzondering van personen die zich door diefstal of met geweld meester hebben gemaakt van het voertuig).

De aansprakelijkheid van uw zoon wordt in dit geval door uw BA-overeenkomst gedekt en de slachtoffers, meer bepaald de eigenaar van de auto die werd aangereden en de gewonde vriend, zullen dus vergoed worden. De omstandigheid dat de vrienden goed wisten dat uw zoon de minimumleeftijd om met de auto te rijden nog niet bereikt had, heeft geen invloed op de vergoeding van hun lichamelijke schade. Een passagier is een zwakke weggebruiker en wordt altijd vergoed, zelfs als de bestuurder in fout is!

Uw verzekeraar kan niet weigeren de schade te vergoeden, maar heeft wel een recht van verhaal op uw zoon om de betaalde bedragen geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Tenzij hij een beroep kan doen op de BA privéleven (familiale verzekering), zal uw zoon zijn spaarpot moeten aanspreken.

De BA Privéleven (familiale verzekering) sluit schade uit die voortvloeit uit de burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst die onderworpen is aan een wettelijk verplicht gestelde verzekering. “Niettemin is deze uitsluiting niet van toepassing op de schade, veroorzaakt door verzekerden die, buiten medeweten van hun ouders, van de personen die ze onder hun hoede hebben en van de houder van het voertuig, een motor of spoorvoertuig besturen alvorens zij hiervoor de wettelijk vereiste leeftijd bereikt hebben.” De BA privéleven (familiale verzekering) die u bent aangegaan dekt dus ook de aansprakelijkheid van uw kinderen en zal de kosten waarvoor men haar de terugbetaling zou kunnen vragen, ten laste nemen.

De schade aan uw auto daarentegen wordt niet vergoed. Het zou anders gelopen zijn als het “geleende” voertuig aan uw schoonbroer had toebehoord. Noteer ook dat uw omniumverzekering niet zal tussenkomen omdat het rijden door een minderjarige als een uitzondering wordt vermeld.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]