Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort

De wetgever werkt de discriminatie in de arbeidsongevallenwetgeving weg tussen werknemers die hun kinderen wegbrengen naar school of die ’s middags gaan lunchen, en telewerkers die hetzelfde doen.

Ongevallen op de weg van of naar het werk worden beschouwd als arbeidsongevallen. De weg van of naar het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om van zijn verblijfplaats naar zijn werkplaats te geraken, en omgekeerd. Het traject blijft 'normaal' als de werknemer bepaalde 'nodige en redelijkerwijs te verantwoorden omwegen maakt'. Bijvoorbeeld om zijn kinderen op te halen of af te halen van de school of kinderopvang. En dan zijn er nog trajecten die gelijkgesteld worden met 'het normale traject', zoals het traject van de werkplaats naar de plaats waar de werknemer zijn maaltijd neemt of waar hij die maaltijd aanschaft, en terug.

Maar hoe zit het met de telewerker? De meeste telewerkers werken thuis. Zij hebben dus geen arbeidsweg en kunnen dan ook geen arbeidswegongeval hebben wanneer zij hun kinderen wegbrengen of gaan halen.

Telewerkers die vanuit een satellietkantoor of op een andere locatie werken, hebben dan weer wél een arbeidsweg, mét recht op een arbeidsongevallenuitkering wanneer hen onderweg iets overkomt.

De diversebepalingenwet werkt dit onderscheid weg.

Vanaf 27 januari 2019 wordt het traject dat een thuiswerkende telewerker aflegt van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of aanschaft, en omgekeerd, op het vlak van arbeidsongevallen gelijkgesteld met de weg van en naar het werk. En dat geldt ook voor het traject tussen de woonplaats van de thuiswerker en de school of opvangplaats van zijn kinderen.

Van toepassing

Vanaf 27 januari 2019.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]