Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort

De wetgever werkt de discriminatie in de arbeidsongevallenwetgeving weg tussen werknemers die hun kinderen wegbrengen naar school of die ’s middags gaan lunchen, en telewerkers die hetzelfde doen.

Ongevallen op de weg van of naar het werk worden beschouwd als arbeidsongevallen. De weg van of naar het werk is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om van zijn verblijfplaats naar zijn werkplaats te geraken, en omgekeerd. Het traject blijft 'normaal' als de werknemer bepaalde 'nodige en redelijkerwijs te verantwoorden omwegen maakt'. Bijvoorbeeld om zijn kinderen op te halen of af te halen van de school of kinderopvang. En dan zijn er nog trajecten die gelijkgesteld worden met 'het normale traject', zoals het traject van de werkplaats naar de plaats waar de werknemer zijn maaltijd neemt of waar hij die maaltijd aanschaft, en terug.

Maar hoe zit het met de telewerker? De meeste telewerkers werken thuis. Zij hebben dus geen arbeidsweg en kunnen dan ook geen arbeidswegongeval hebben wanneer zij hun kinderen wegbrengen of gaan halen.

Telewerkers die vanuit een satellietkantoor of op een andere locatie werken, hebben dan weer wél een arbeidsweg, mét recht op een arbeidsongevallenuitkering wanneer hen onderweg iets overkomt.

De diversebepalingenwet werkt dit onderscheid weg.

Vanaf 27 januari 2019 wordt het traject dat een thuiswerkende telewerker aflegt van zijn woonplaats naar de plaats waar hij zijn eetmaal neemt of aanschaft, en omgekeerd, op het vlak van arbeidsongevallen gelijkgesteld met de weg van en naar het werk. En dat geldt ook voor het traject tussen de woonplaats van de thuiswerker en de school of opvangplaats van zijn kinderen.

Van toepassing

Vanaf 27 januari 2019.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Lees meer

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]