Medicijnengebruik zorgt voor meer ongevallen

Volgens Vias, het instituut voor verkeersveiligheid, heeft 3 à 4% van de verkeersongevallen te maken met medicijnengebruik. Niet ieder geneesmiddel heeft dezelfde effecten en niet elke gebruiker zal op dezelfde manier reageren op medicatie, maar medicatie kan in sommige gevallen hetzelfde teweegbrengen als tot 0,8 promille alcohol. Zo kan medicatie het reactie- en coördinatievermogen verminderen. Daarom wil Vias pictogrammen op medicijnen die de gebruikers informeren over het effect ervan op hun rijgedrag.

Afgaande op een Franse studie is medicatiegebruik elk jaar goed voor 3 tot 4% van de verkeersongevallen. Toegepast op België betekent dit jaarlijks 1.100 tot 1.500 ongevallen. Volgens Vias rijdt bovendien 6% van de Belgen minsten één keer per maand onder invloed van kalmeer- of slaapmiddelen. Het gaat dan meestal om mannelijke bestuurder jonger dan 35 jaar. Het medicatiegebruik maakt mensen slaperig, waardoor ons coördinatie -en reactievermogen afneemt. Het risico op een ongeval verhoogt daardoor met een factor 2 tot 10. In combinatie met alcohol is dit zelfs een verhoging met factor 20 tot 200.

Bestuurders staan niet genoeg stil bij de invloed van geneesmiddelen op rijgedrag. Vias wil meer bewustwording voor dit gevaar en pleit daarom voor pictogrammen - met verschillende kleuren - op de verpakkingen van medicijnen. Die kleuren kunnen dan aangeven in welke mate het medicijn effect heeft op het rijgedrag. Rood staat bijvoorbeeld voor een ernstige impact. Slaapmiddelen, kalmeermiddelen en middelen tegen epilepsie kunnen gevaarlijke effecten hebben. Maar ook pijnstillers, met het bestandsdeel codeïne, kunnen gevaarlijk zijn. Hetzelfde geldt voor antidepressiva, antipsychotica, oogdruppels en middelen tegen allergieën.

Momenteel bestaan er nog geen testen waarmee de politie medicatie in het bloed kan opsporen. Ook bestaan er geen limieten aan het medicatiegebruik. Wel kunnen sancties worden opgelegd als mensen rijden 'in soortgelijke staat als dronkenschap ten gevolge van het gebruik van medicijnen'. De politie baseert haar oordeel daarvoor op uiterlijke gedragingen van de chauffeur, zoals verwardheid of vermoeidheid.

Ook slaaptekort verhoogt het risico op ongevallen. Wie één tot twee uur te weinig heeft geslapen, loopt de volgende 24 uur bijna twee keer zo veel risico op een verkeersongeval als iemand die wel genoeg heeft geslapen (7 uur of meer). Dat is vergelijkbaar met het ongevalsrisico van de wettelijk toegelaten grens van 0,5 promille alcohol in het bloed. Bij wie slechts vier tot vijf uur heeft geslapen, is de kans op een ongeval zelfs vier keer groter en wie minder dan 4 uur heeft geslapen, heeft ruim 11 keer meer kans op een ongeval.

Als werkgever doet u er dus goed aan werknemers te informeren en sensibiliseren voor de gevaren van slaaptekort en medicatiegebruik. Medicatiegebruik neemt u best ook op in het alcohol -en drugbeleid van de onderneming.

Bron: Sentral

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]