Enkele statistieken omtrent de aanvullende pensioenen in 2018

Dankzij de databank omtrent de tweede pijler 'DB2P' hebben werknemers toegang tot zeer volledige informatie omtrent hun aanvullende pensioenen via mypension.be. De databank geeft bovendien de mogelijkheid aan de FSMA om controles uit te voeren, maar ook om de evolutie van de aanvullende pensioenen in België op te volgen. De FSMA heeft daarom een rapport opgesteld omtrent de situatie van de aanvullende pensioenen op 1 januari 2018, op basis van de informatie die de pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) ten laatste tegen 30 september 2018 hadden opgeladen in DB2P. Pensioenspecialiste Corinne Merla van advocatenkantoor Younity onthoudt hieruit de volgende punten.

24 verzekeringsondernemingen en 179 pensioenfondsen beheerden op 1 januari 2018 ongeveer 80,3 miljard euro aan verworven reserves van 3,679 miljoen personen, waarvan 85% werknemers, 10% zelfstandigen en 5% die beide statuten combineren.

Dit vertegenwoordigt 75% van de totale actieve bevolking. 60% van de aangeslotenen zijn mannen, wat niet zo verrassend is als men weet dat 54% van de actieve beroepsbevolking mannelijk is. Opmerkelijk is wel dat het samengesteld aanvullend pensioenen voor de mannen hoger is dan voor vrouwen: voor de categorie 55-64 jaar is de gemiddelde verworven reserve voor mannen (67.656 euro) ruim dubbel zoveel als voor vrouwen (32.172 euro).

Wat betreft de werknemers is er nog een ander frappant gegeven: meer dan 2 miljoen werknemers genieten van een pensioenplan ingesteld door de sector, tegenover bijna 1,8 miljoen aangeslotenen bij een ondernemingsplan. 50 sectoren hebben 69 sectorplannen opgezet. De verworven reserves van de sectorplannen bedragen echter “slechts” 4,3 miljard euro, tegenover 46,4 miljard euro voor de ondernemingsplannen. De gemiddelde verworven reserve binnen een sectorplan bedraagt dus 2.128 euro, tegenover gemiddeld 25.868 euro binnen een ondernemingsplan. De meerderheid van de werknemers geniet dus van een sectorplan... maar voor een bedrag dat veel lager ligt dan een ondernemingsplan.

Het rapport bevestigt dat plannen van het type 'vaste bijdragen' de wind in de zeilen hebben: ze vertegenwoordigen 73% van de aangeslotenen, tegenover slechts 6% voor de plannen van het type 'vast prestaties'. Deze vertegenwoordigen echter 38% van de verworven reserves, vergeleken met 57% voor vastebijdrageplannen.

Het geheel van deze cijfers zal nog evolueren in de loop van 2019, hoofdzakelijk door de ontwikkelingen van de aanvullende pensioenen van de openbare werkgevers ten gunste van hun contractueel personeel, en de creatie van het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap enerzijds en het vrij aanvullend pensioen voor werknemers anderzijds.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

Belgi implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]