Schade na uitlenen voertuig

Ik had de sleutels van mijn auto aan mijn buurman gegeven zodat die hem indien nodig kon verplaatsen. Hij maakte van mijn afwezigheid gebruik om op kroegentocht te gaan … met mijn auto. Hoe zullen de vele schades die hij veroorzaakt en geleden heeft, vergoed worden?

Of hij al dan niet dronken was, heeft geen invloed op de vergoeding van zijn eigen schade, aangezien hij toch in fout was. De aansprakelijke bestuurder kan namelijk nooit schadeloos gesteld worden. Was uw buurman volledig in zijn recht geweest, dan zou de verzekeraar van de aansprakelijke derde tussengekomen zijn. Dat was echter lang niet het geval.

De door u gesloten overeenkomst BA Motorrijtuigen dekt uw aansprakelijkheid en die van elke andere bestuurder. Ze dekt echter niet de aansprakelijkheid van personen die zich door diefstal meester gemaakt hebben van het voertuig. In dat geval worden de slachtoffers schadeloosgesteld door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat vervolgens zal proberen de betaalde bedragen terug te vorderen van de dief.

In het hierboven beschreven verhaal kan uw buurman niet als een “dief” beschouwd worden omdat u hem de sleutels hebt gegeven. Zijn gedrag is echter niet fijnzinnig te noemen en zijn grofheid neigt naar misbruik van vertrouwen. In die omstandigheden zal uw BA-verzekeraar tussenkomen en vervolgens een recht van verhaal op uw buurman uitoefenen, precies omdat “het rijtuig gebruikt werd ingevolge een misbruik van vertrouwen”, zoals we in artikel 25 van de modelovereenkomst kunnen lezen. U hoeft zich echter geen zorgen te maken: diezelfde modelovereenkomst bepaalt dat “dit verhaal slechts wordt uitgeoefend tegen de dader van het misdrijf”. De schade aan wagens, gevels en andere goederen wordt dus vergoed door uw verzekeraar.

We wijzen er op dat, zelfs als u de buurman de toestemming had gegeven om uw auto te gebruiken voor zijn verplaatsingen, uw verzekeraar zijn recht van verhaal zou hebben uitgeoefend wegens het rijden in staat van dronkenschap. Eventuele lichamelijke schade bij de passagiers, de drinkmakkers van uw buurman, zal zonder probleem worden vergoed. Aangezien zij als zwakke weggebruikers worden beschouwd, worden zij altijd vergoed en zal men de theorie van de aanvaarding van het risico nooit tegen hen kunnen inroepen.

Voor uw voertuig, waarvan zo goed als niets overblijft, zal uw omniumverzekering helaas niet tussenkomen aangezien het ongeval veroorzaakt werd door een dronken bestuurder. U kunt van uw buurman wel een schadeloosstelling in gemeen recht eisen. Als u een verzekering Rechtsbijstand (Auto) hebt gesloten, kunt u die hiervoor gebruiken.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]