Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het – eindelijk – zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest effectief vervangen worden door een speekselanalyse. De politiediensten zullen daarvoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat gebruiken van OraSure Technologies. Een klein instrument waarmee een speekselstaal wordt afgenomen dat later geanalyseerd kan worden door een daartoe erkende laboratorium. De resultaten zijn bindend.

De overstap van de bloedproef naar de speekselanalyse zat er al lang aan te komen, maar tal van factoren speelden mee om definitief een datum van inwerkingtreding te prikken. Het was onder meer wachten tot het moment dat voldoende labo's erkend waren om de speekselanalyse uit te voeren. Een hele administratieve procedure, maar op 23 maart kregen Laboratorium AZ Groeninge, het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - NICC en het Laboratoire Toxicologie Médico-légale - CHUL een voorlopige erkenning. Zij mogen vanaf 1 april speekselanalyses uitvoeren.

Naast de erkenning van de labo's was er ook de gunning van het speekselafnamesysteem. Via een Europese overheidsopdracht werd uiteindelijk in april 2018 het speekselafnamesysteem 'Drug Intercept i2' van OraSure Technologies gegund. Op basis van deze gunning kon een volgende stap naar inwerkingtreding worden gezet: een eerste KB tot uitvoering van het BasisKB van 17 november 2015 volgde op 17 juni 2018, met op 20 juni 2018 een eerste MB dat de gegunde speekselcollector en de bijbehorende startwaarden bepaalt.

Vandaag volgt dan het sluitstuk: het KB dat de bepalingen over de speekselanalyse (artikels 2 tot en met 9, 10 §2 en bijlage 4) van het KB van 27 november 2015 in werking laat treden op 1 april 2019. Dat besluit zorgt tegelijkertijd voor de inwerkingtreding van de bepalingen over de erkenningen van de labo's (artikels 18 tot en met 20 van het KB van 17 november 2015). In functie van de aanvraagprocedures is hier gekozen voor een retroactieve uitwerking vanaf 1 augustus 2018.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]