Opgevoerde bromfiets

Mijn broer heeft de motor van zijn bromfiets “opgevoerd”. Kan hij problemen met zijn verzekeraar krijgen als hij een ongeval veroorzaakt?

Ja. Nog afgezien van de omstandigheid dat het opvoeren van een bromfiets verboden is en bestraft wordt met boetes, heeft een dergelijke ingreep gevolgen voor de verzekering.

Het is in het verleden gebeurd dat een verzekeraar weigerde tussen te komen omdat hij een bromfiets had verzekerd terwijl het ongeval werd veroorzaakt door een omgebouwd voertuig met de kenmerken van een motorfiets. Vandaag is dat niet meer mogelijk.

De verzekeraar kan echter de terugbetaling eisen van de schadevergoedingen die hij de slachtoffers heeft betaald.

Als uw broer met de motor van zijn bromfiets knoeit, stemt het vermogen niet meer overeen met de waarde die hij bij zijn verzekeraar heeft aangegeven toen hij zijn verzekeringsovereenkomst sloot. Hij laat dus bewust na het exacte vermogen van zijn bromfiets aan te geven.

Bij opzettelijke verzwijging van gegevens of onjuiste mededeling van gegevens in de aangifte voor de verzekeraar, bijvoorbeeld om het premiebedrag te verlagen, riskeert men dus de schadevergoeding die de verzekeraar aan de slachtoffers uitkeert, te moeten terugbetalen.

In dergelijke gevallen heeft de verzekeraar immers het recht te eisen dat uw broer alle aan de slachtoffers gestorte bedragen terugbetaalt. De verzekeraar moet echter bewijzen dat uw broer hem opzettelijk een onjuist vermogen heeft meegedeeld.

U kunt dit risico dus maar beter niet nemen! Laat een bromfiets in zijn oorspronkelijke staat en verstrek uw verzekeraar alle nuttige informatie.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]