Schuldsaldoverzekering niet duurder na kanker

Verzekeraars mogen de schuldsaldoverzekering niet duurder maken of weigeren voor kankerpatiënten die al geruime tijd genezen zijn. Het ‘recht om vergeten te worden’ wordt in de verzekeringswet ingeschreven. Het geldt voor alle schuldsaldoverzekeringen die vanaf 1 februari 2020 afgesloten worden.

Schuldsaldoverzekering

Het 'recht om vergeten te worden' geldt enkel bij een schuldsaldoverzekering. En dit voor twee types: de schuldsaldoverzekering die de terugbetaling van een hypothecair krediet voor een gezinswoning waarborgt en die die de terugbetaling van een beroepskrediet garandeert.

Meldingsplicht blijft

Mensen die kanker hebben of gehad hebben, blijven verplicht om dat te melden aan hun verzekeraars bij het aanvragen van de schuldsaldoverzekering. De verzekeraar mag met dit gezondheidsgegeven rekening houden bij de risicobeoordeling. Maar er zijn grenzen.

Tien jaar

De verzekeraar mag bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand echter geen rekening houden met de gemelde kankeraandoening wanneer de kankerbehandeling al tien jaar geleden succesvol is beëindigd en er intussen geen herval is opgetreden. Hij kan in dat geval de verzekering niet weigeren. Hij mag evenmin een bijpremie aanrekenen als gevolg van de kanker.

Die termijn van tien jaar start op de einddatum van de actieve kankerbehandeling. Het gaat dus om chirurgie, radiotherapie of chemotherapie. Er mag geen nieuwe kankeropstoot optreden.

Een voortgezette behandeling van het type hormoontherapie wordt niet beschouwd als een actieve behandeling en verhindert niet dat de termijn van tien jaar begint te lopen. Het gaat immers om een preventieve behandeling om het risico op herval zoveel mogelijk uit te sluiten.

Bij KB kan de tienjarige termijn aangepast worden, in functie van leeftijdscategorieën of het type kanker.

Referentierooster

Er komt een referentierooster met daarin een aantal types van kankeraandoeningen waarvoor de tienjarige termijn wordt verkort. De verzekeraar mag na afloop van die verkorte termijn geen rekening houden met de aandoening bij het bepalen van de huidige gezondheidstoestand.

In het referentierooster zullen ook chronische ziekten staan, zoals bv. hiv, chronische leukemie of chronische hepatitis. Onder bepaalde voorwaarden zal de verzekeraar geen bijpremie mogen aanrekenen, geen uitsluiting mogen voorzien of de overeenkomst niet mogen weigeren voor sommige van die chronische ziekten. Voor andere zal hij wel een bijpremie mogen aanrekenen. Maar het niveau daarvan zal bij KB begrensd worden, in functie van wat medisch en verzekeringstechnisch verantwoord is.

Evaluatie

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg evalueert het referentierooster om de twee jaar, waarna het eventueel kan aangepast worden.

Geschillen

Geschillen over 'het recht om vergeten te worden' kunnen voor advies voorgelegd worden aan het Opvolgingsbureau voor de tarifering. Geraken verzekeraar en verzekeringsnemer het daarna nog niet eens, dan kan men uiteraard nog naar de rechter stappen.

Inwerkingtreding

De nieuwe wet treedt in werking op 1 februari 2020. Ze geldt enkel voor overeenkomsten die vanaf dan afgesloten worden. Wie al een schuldsaldoverzekering heeft, kan zijn overeenkomst opzeggen

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]