Minder arbeidsongevallen… maar aantal jonge slachtoffers stijgt

De afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongevallen met 58,1%. Maar bij de jonge werknemers van 21 tot 30 jaar steeg het aantal arbeidsongevallen binnen dezelfde periode met 272,8%. Dat blijkt uit de statistieken van Group S. De onrustwekkende stijging bij de jongste werknemers zou te wijten zijn aan nieuwe technologieën en gebrek aan opleiding.

Cijfers

Het sociaal secretariaat Group S analyseerde 7.428 arbeidsongevallen bij de 25.000 aangesloten bedrijven, waar in totaal 250.000 werknemers werken. In 2018 noteerde Group S 10.000 ongevallen minder dan in 2008. Het sociaal secretariaat stelt dat dit positieve resultaat te danken is aan het toegenomen aantal inspecties, zware straffen bij inbreuken en de komst van opgeleide preventieadviseurs.

Voor jongere werknemers is er echter sprake van een grote stijging in het aantal arbeidsongevallen. In 2008 vonden er 588 arbeidsongevallen met jongeren plaats. In 2018 steeg dit aantal tot maar liefst 1602 gevallen. Dezelfde trend vinden we terug in de  statistieken van Fedris.

Ervaring en concentratie

Wat maakt jongeren zo kwetsbaar? Philippe Niemegeers van Group S stelt dat er twee oorzaken bestaan voor de sterke stijging. Jonge werknemers hebben vaak minder ervaring dan hun oudere collega's: “Een jonge dakwerker die net van school is en voor het eerst een dak moet installeren, zal zeer geconcentreerd zijn op zijn werk en daardoor minder aandacht besteden aan de omgeving waarin hij zich bevindt”.

Anderzijds doen er zich volgens Niemegeers steeds meer ongevallen voor ten gevolge van afleiding: “Jongeren kijken meer naar hun smartphone dan naar de omgeving waarin ze zich bevinden en merken de gevaren daardoor niet op.” Volgens hem moeten smarthones volledig verboden worden op werven.

Risicosectoren

Het grootste aantal arbeidsongevallen gebeuren in de bouwsector (23% in 2018) en in de bouw van bruggen en verkeerswegen (6,5% in 2018).

Het soort werkongeval is gekoppeld aan de werkzaamheid: in de bouwsector is de oorzaak van een arbeidsongeval vaak een val van een object of persoon, terwijl de ongevallen in de staalindustrie er meer komen door machine gerelateerde snijwonden. Deze ongelukken kunnen tot amputaties leiden. In de zorgsector zijn er vooral meldingen van rugklachten.

Bron: Sentral

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]