Bedrijfswagen: fiscus even streng voor geleasede als voor gekochte ‘valse hybride’

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen anders berekend. Voor een vanaf 1 januari 2018 aangekocht, milieuvriendelijk, plug in-hybridevoertuig komt er een gunstiger regime. De fiscus sluit echter de minder milieuvriendelijke of valse hybridevoertuigen uit (nieuw art. 36, §2 WIB 1992).

Maar de wet heeft het alleen over hybridevoertuigen die worden aangekocht. Niet geleased of gehuurd. De jongste diversebepalingenwet werkt dat onderscheid weg.

Als een aangekocht, geleased of gehuurd oplaadbaar hybridevoertuig uitgerust is met een elektrische batterij met een energiecapaciteit van minder dan 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht ('valse hybride'), of als het voertuig een uitstoot heeft van méér dan 50 gram CO2/km (geen milieuvriendelijke wagen), wordt voor de berekening van het fiscaal voordeel de CO2-uitstoot genomen van een overeenstemmend voertuig, dat uitgerust is met een motor die uitsluitend gebruik maakt van dezelfde brandstof (benzine of diesel). De Koning bepaalt nog wat een overeenstemmend voertuig is.

Als er geen overeenstemmend voertuig bestaat, wordt de uitstootwaarde automatisch vermenigvuldigd met 2,5.

De Koning kan de minimaal vereiste energiecapaciteit overigens verhogen: van 0,5 kWh per 100 kg wagengewicht, naar maximaal 2,1 kWh per 100 kg wagengewicht.

Deze aanvulling met de geleasede en gehuurde voertuigen wordt vanaf 25 mei 2019 ingeschreven in artikel 7 van de wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting. En dat bewuste artikel 7 geldt vanaf aanslagjaar 2021. En meer precies vanaf het aanslagjaar 2021 dat verbonden is aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]