ANPR-camera’s mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door ‘onbemande automatisch werkende toestellen’ zoals ANPR-camera’s worden vastgesteld. De vaststellingen hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is. Met eventuele boetes als gevolg.

De overtredingen zijn toegevoegd aan de lijst met overtredingen die kunnen worden vastgesteld door onbemande automatisch werkende toestellen. Het KB van 18 december 2002 heeft het meer volledig over:

het belemmeren van het dwarsverkeer op kruispunten: 'een kruispunt hebben opgereden wanneer het verkeer zodanig belemmerd was dat hij op een kruispunt moest stoppen en aldus het dwarsverkeer hebben gehinderd of belet, zelfs indien verkeerslichten het hem hadden toelaten';

voorsorteringspijlen en rijrichting kruispunt negeren of verboden rijrichting nemen: 'de door middel van een verkeersbord, voorsorteringspijlen of pijlen opgelegde rijrichting op een kruispunt niet gevolgd hebben of een door een verkeersbord verboden richting genomen hebben' (verkeersborden C31, C33, D1, D3 en D4).

Verder zien we dat de omschrijving van de overtredingen m.b.t. de inzet van automatische camera's voor het vaststellen van overtredingen op het inhaalverbod en de verkeersborden tot aanduiding van de bebouwde kom is aangepast. Zo heeft men het niet alleen meer over het niet in acht nemen van de inhaalverboden maar ook over het niet in acht nemen van 'de regels betreffende het inhalen'. Denk bijvoorbeeld aan middenvakrijden.

In werking: 1 juli 2019

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]