Wegcode laat fietszones toe vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 kunnen onze steden en gemeenten fietszones inrichten. Dat zijn zones die uit meerdere fietsstraten bestaan. Al wordt het concept niet echt uitgediept in de Wegcode zelf… De wetgever voorziet geen definitie, er zijn geen concrete verkeersregels en er is (voorlopig?) ook geen specifiek verkeersbord. Misschien brengt een later uitvoeringsbesluit meer duiding. De mogelijkheid om de regels bij KB aan te vullen, te wijzigen, op te heffen of te vervangen is alvast voorzien.

Zonale geldigheid borden F111 en F113

De Wegcode stelt uitdrukkelijk dat 'aan de verkeerborden F111 (begin van een fietsstraat) en F113 (einde van een fietsstraat) zonale geldigheid kan worden gegeven'. Net zoals dat nu al kan voor de borden betreffende het parkeren en de verbodsborden.

 

Regelgeving fietsstraten van toepassing

Maar daar stopt het. De parlementaire stukken geven iets meer duiding. Met de fietszone wil de wetgever een oplossing creëren voor een aantal juridische en praktische problemen die bestaan bij de fietsstraten. Het is immers onduidelijk in hoeverre de voorrang van rechts (art. 12.3.1 van het Wegverkeersreglement) van toepassing is. Die expliciet omschreven voorrang valt immers moeilijk te rijmen met de impliciete voorrangsrol van de fietser in de fietsstraat. Daarnaast vereist een fietsstraat een verkeersbord aan elke invalsweg. Op sommige locaties leidt dit tot een wildgroei aan borden wat de leesbaarheid van de weg belemmert.

Een fietszone, die één of meerdere fietsstraten omvat, kan dus soelaas bieden. Met daarbij als algemene regels dat de regelgeving voor fietsstraten ook van toepassing is op de fietszones en dat de voorrang van fietsers in de fietszones geëxpliciteerd wordt en als uitzondering op de voorrang van rechts opgenomen wordt. In tegenstelling tot fietsstraten moet de signalisatie van fietszones slechts 1 keer gebeuren.

Maar die regels worden dus niet verduidelijkt in de Wegcode zelf.

Speed pedelec is fiets in fietsstraat

Herinner we dat in fietsstraten de fietsers de ganse breedte van de rijbaan mogen gebruiken als die alleen is opengesteld voor hun rijrichting en de helft van de straat als de rijbaan in beide richtingen is opengesteld. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 km per uur. De wetgever voegt hier aan toe dat bestuurders van rijwielen of speed pedelecs voor de toepassing van deze regels gelijkgesteld zijn met fietsers.

In werking: 1 juli 2019

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiŽle diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]