Sociale reclassering mindervaliden: werkgeversbijdrage op arbeidsongevallenpremie daalt

Werkgevers moeten elk jaar aan hun arbeidsongevallenverzekeraar of een Fedris een bijdrage betalen op hun arbeidsongevallenpremie. Die bijdrage is bestemd voor het Riziv dat het geld gebruikt voor de financiering van de sociale reclassering van mindervaliden. De bijdrage zakt op 1 januari 2020 van 3,49 pct. naar 3,26 pct. De bijdrage van de verzekeraar blijft op 0,06 pct.

De daling van de bijdrage compenseert de stijging van het loonplafond voor de berekening van de uitkeringen bij een arbeidsongeval. Het loonplafond gaat op 1 januari 2020 met 1,1% naar omhoog. Deze stijging heeft een effect op de premie die de arbeidsongevallenverzekeraar aanrekent aan de werkgever. Ook die zal stijgen. Moest het percentage van de bijdrage op de arbeidsongevallenpremie niet aangepast worden, zou de werkgever meer moeten bijdragen voor de reclassering. Door een daling van het bijdragepercentage wordt dat voorkomen.

Het lagere percentage is toepasselijk op de premie die vanaf 1 januari 2020 is uitgegeven, op voorwaarde dat ze betrekking heeft op de dekking van risico's gelopen na 31 december 2019.

Dekt de premie een verzekeringsperiode die zowel vóór als na 1 januari 2020 loopt, dan kan het deel dat betrekking heeft op de periode vóór 1 januari 2020 en het deel dat betrekking heeft op de periode die dan begint, forfaitair vastgesteld worden. Daarbij houdt men rekening met de duur van die periodes.

De arbeidsongevallenverzekeraars bezorgen het Riziv een driemaandelijkse aangifte van de bijdragen. In die kwartaalaangiften maken ze een duidelijk onderscheid tussen:

het bedrag van de premies waarop een bijdrage van 3,32 pct is toegepast (werkgeversbijdrage van 3,26 pct. en bijdrage verzekeraar van 0,06 pct.);

het bedrag van de premies waarop een bijdrage van 3,55 pct is toegepast (3,49 pct. en 0,06 pct.).

De bijdrage op de premie bij vernietigingen of ristorno's is dezelfde als die die is toegepast op de premie waarop ze betrekking hebben.

Het nieuwe KB van 22 mei 2019 treedt in werking op 1 januari 2020.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]