Kentekenbewijs voertuig wijzigt op 1 juli: extra gegevens en andere rangschikking

Vanaf 1 juli 2019 zal het kentekenbewijs van een voertuig er iets anders uitzien. Zowel Deel I (deel dat in het voertuig moet worden bewaard) als Deel II (deel dat buiten het voertuig moet worden bewaard).

Wat Deel I betreft zijn bepaalde gegevens, zoals het bouwjaar van het voertuig en het codenummer van de verzekeringsonderneming die de burgerlijke aansprakelijkheid dekt, geschrapt. Andere informatie die nu op de tweede bladzijde staat, verschuift naar de eerste pagina voor een betere zichtbaarheid. Denk aan de specifieke vermelding m.b.t. de aard en de duur van de vrijstelling van de fiscale lasten als het gaat om een inschrijving bij transit en de naam en het adres van de afzender. Sommige informatie blijft te zien op de tweede bladzijde, maar krijgt ook een plekje op de eerste bladzijde. Bijvoorbeeld de persoonsgegevens waarop het kentekenbewijs betrekking heeft voorafgegaan door de bijhorende geharmoniseerde communautaire codes.

Deel II bevat een aantal nieuwe gegevens. Zo zijn voortaan ook algemene inlichtingen opgenomen die nuttig kunnen zijn voor de tenaamgestelde van het kentekenbewijs.

Naast het algemene kentekenbewijs, wijzigt trouwens ook het kentekenbewijs dat wordt afgegeven bij een inschrijving 'proefritten of handelaar'. Ook hier zijn er extra gegevens. Bijvoorbeeld in Deel I: de aard en de datum van toekenning van de kentekenplaat en de uiterste geldigheidsdatum van de inschrijving proefritten of handelaar. En voor de inschrijving handelaar zien we nu ook de cilinderinhoud en naargelang het geval de technische toelaatbare maximummassa. Gegevens die trouwens ook terugkomen in deel II.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]