Vanaf 1 juli verzekeringsplicht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere beroepsbeoefenaars uit bouwsector

Net als de architecten, moeten de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren. De verzekeringsplicht gaat voor die bouwberoepen in op 1 juli 2019. Dat blijkt uit een nieuwe wet van 9 mei 2019.

De 10-jarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere bouwberoepen voor de stabiliteit, soliditeit en waterdichtheid van woningen wordt verder geregeld door de wet van 31 mei 2017.

De nieuwe wet is van toepassing op:

architecten (maar dat is al grotendeels het geval);

landmeters-experten;

veiligheids- en gezondheidscoördinatoren; en

'andere dienstverleners in de bouwsector'. Namelijk alle natuurlijke en rechtspersonen die voor rekening van een derde en tegen vergoeding - rechtstreeks of onrechtstreeks - zich ertoe verbinden om in volledige onafhankelijkheid, zonder vertegenwoordigingsbevoegdheid, hoofdzakelijk immateriële prestaties te verrichten in het kader van onroerende werken uitgevoerd in België. Zoals: ingenieurs, interieurarchitecten, energiecertificateurs en studiebureaus die gespecialiseerd zijn in technische installaties, zoals verwarming. Bouwpromotoren of aannemers vallen hier buiten.

De polis dekt hun beroepsaansprakelijkheid en die van hun aangestelden (zaakvoerders, personeelsleden, stagiairs,...) tot 3 jaar na stopzetting van de activiteiten. Net als bij de architecten mag de dekking per schadegeval niet lager zijn dan:

1,5 miljoen euro voor schade die voortvloeit uit lichamelijke letsels;

500.000 euro voor het totaal van de materiële en immateriële schade; en

10.000 euro voor de voorwerpen die de bouwheer toevertrouwde aan de verzekerde persoon.

Deze bedragen zijn gekoppeld aan de index (basisindex 2007).

De wet beschrijft welke schadegevallen door de BA-polis gedekt moeten worden en welke schade uitgesloten wordt. Onder dat laatste valt bijvoorbeeld de schade die het gevolg is van radioactiviteit of van blootstelling aan wettelijk verboden producten.

De regering kan de lijst met uitsluitingen verder aanvullen.

Verzekeringsplichtigen die hun schade niet verzekerd krijgen, kunnen terecht bij een tariferingsbureau met compensatiekas. Dat worden wellicht het Tariferingsbureau en de compensatiekas Canara, die in het kader van de wet van 31 mei 2017 werden opgericht. Maar daarvoor is nog een ministerieel besluit nodig.

Inbreuken op deze wet kunnen bestraft worden met een strafrechtelijke boete van 26 tot 10.000 euro (x 8). De beboetingsambtenaren kunnen ook een minnelijke schikking voorstellen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]