Schuldsaldoverzekeringen: voor sommige aandoeningen wordt het recht om vergeten te worden sneller erkend

Vanaf 1 februari 2020 zullen de personen die genezen verklaard zijn van een ernstige medische aandoening het “recht om vergeten te worden” - dat momenteel vastgelegd is op 10 jaar na het einde van een geslaagde behandeling, voor zover er geen herval binnen deze termijn plaatsvond - sneller kunnen genieten. Ze zullen dan een hypothecaire lening of een beroepskrediet kunnen afsluiten zonder een bijpremie gekoppeld aan die aandoening te moeten betalen. De regering legt nu een lijst van kankers vast waarvoor die termijn ingekort wordt. Ze omschrijft ook de aandoeningen waarvoor de verzekeringsmaatschappijen geen of hoogstens een begrensde bijpremie mogen aanrekenen.

De regering heeft inderdaad een lijst opgesteld van 9 soorten kankers waarvoor de termijn die het recht om vergeten te worden verleent minder dan 10 jaar bedraagt. Denken we bijvoorbeeld aan de Hodgkin-lymfomen (termijn herleid tot 8 of zelfs 6 jaar, volgens het histologische type), schildklierkanker (termijn van 3 of 6 jaar), kanker van de dikke darm en het rectum (1, 4 of 8 jaar, volgens het stadium, en voor zover de patiënt bij de diagnose jonger is dan 50 jaar), of nog, baarmoederhals- en borstkanker waarvoor de termijn in sommige gevallen tot 1 jaar teruggebracht kan worden.

Daarnaast somt een tweede lijst de chronische ziekten op waarvoor de verzekeringsmaatschappijen, onder welbepaalde voorwaarden, geen of hoogstens een begrensde bijpremie mogen aanrekenen. Het gaat inzonderheid om de infecties door het Hiv-virus, V-virale hepatitis C, twee types leukemie, mucoviscidose, of nog, adenocarcinoom van de prostaat.

We wijzen erop dat het “recht om vergeten te worden” enkel geldt voor het afsluiten van een hypothecair krediet of een beroepskrediet. Het doet niets af aan de verplichting van elke verzekerde om zijn medische voorgeschiedenis mee te delen wanneer hij zo'n verzekering afsluit, maar het belet de verzekeringsmaatschappij wel om ze in acht te nemen om de huidige gezondheidstoestand te bepalen.

Vermits er nog geen toepassingsdatum van die lijsten vastgelegd werd, worden ze theoretisch van kracht 10 dagen na hun bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, d.w.z. op 24 juni 2019.

Maar volgens de wet van 4 april 2019 kan het “recht om vergeten te worden” pas opgeëist worden in de beoogde verzekeringscontracten die vanaf 1 februari 2020 afgesloten worden.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]