Het Tariferingsbureau Auto

Ik heb het ontzettend moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden die me wil dekken… Zonder verzekering rijden is geen goed idee, maar wat moet ik dan doen?

De verzekeringsmaatschappijen kunnen verschillende redenen hebben om u niet meteen te willen verzekeren. Te jong, te oud, risico te groot, ... Maar u hebt gelijk: rijden zonder verzekering is geen oplossing. Als u dat doet en een ongeval veroorzaakt, zal het slachtoffer vergoed worden door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds dat vervolgens een recht van verhaal kan uitoefenen tegen u.

Als u aan de wettelijke voorwaarden voor het besturen van een voertuig (wettelijke leeftijd, geldig rijbewijs, vaardigheden) voldoet, moet u een verzekeraar kunnen vinden die u wil dekken. Hiertoe richtte de Belgische regering in 2003 het Tariferingsbureau Auto op dat als doel heeft personen die uitgesloten zijn van de autoverzekering, tegen een billijke prijs aan een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto te helpen.

Noteer dat het Tariferingsbureau alleen oplossingen voorstelt voor de verzekering BA, en niet voor de andere waarborgen (RB, voertuigbijstand, omnium). Bovendien kunt u zich niet tot het bureau (TB) wenden zonder eerst voorafgaande stappen te hebben ondernomen.

U moet contact opgenomen hebben met drie maatschappijen die geweigerd hebben u te verzekeren of u alleen wilden verzekeren voor een premie die 5 keer hoger ligt dan de laagst mogelijke premie voor de beste bestuurder of met een vrijstelling die 3 keer hoger ligt dan de laagst mogelijke vrijstelling. De zo verkregen bedragen zijn de drempel om een beroep te kunnen doen op het Tariferingsbureau. Weigeringen en voorstellen die meer dan 2 maanden oud zijn, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

Wend u tot uw makelaar en vraag hem stappen in die zin te zetten of persoonlijk contact op te nemen (na de hierboven beschreven procedures te hebben doorlopen) met het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds, dat wettelijk belast is met het dagelijks beheer van het tariferingsbureau.

Bij de aanvraag moeten drie weigeringsattesten, het attest schadeverleden, ook schadefrequentieattest genoemd, een kopie van het rijbewijs en een rijgeschiktheidsverklaring worden gevoegd.

Oudere bestuurders van wie men de rijgeschiktheid in twijfel zou kunnen trekken, worden niet systematisch naar de dokter gestuurd. Het gaat alleen om bestuurders van meer dan 75 jaar die de voorbije 2 jaar 2 ongevallen hebben veroorzaakt.

Het Bureau zal u vervolgens een premievoorstel doen tenzij het van oordeel is dat u niet meer kunt rijden omdat u in overtreding bent met de wetten en reglementen betreffende het rijbewijs. Als het risico niet te hoog is, zal de voorgestelde premie lager zijn dan de bovengenoemde drempel. Ze kan echter hoger liggen dan deze drempel voor zeer slechte risico's (talrijke ongevallen met verzwarende omstandigheden). Jongeren die een auto met laag vermogen (minder dan 65 kW) besturen en nooit een ongeval veroorzaakt hebben, zullen een dekking aangeboden krijgen voor een premie van ongeveer € 1.000.

Het tariferingsbureau heeft het beheer van de risico's toevertrouwd aan drie verzekeraars (AXA, AG Insurance en Ethias). Iedere bestuurder voor wie het Bureau een tarief heeft bepaald, zal gedurende 1 jaar gedekt worden door een van die maatschappijen, die de groene kaart en de polis levert en eventuele schades beheert.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

29.10.2019

Arbeidsongeval: Grondwettelijk Hof verduidelijkt vergoedingsstelsel van werknemer met meerdere arbeidsovereenkomsten Read more

22.10.2019

Brussel onderzoekt verbod motorfietsen en bromfietsen Read more

10.10.2019

Orgaandonatie geen reden voor hogere verzekeringspremie (wetsvoorstel) Read more

04.10.2019

Vrachtwagenlading beschadigd of verkeerd gestouwd? Opnieuw Vlaamse derdegraadsovertreding! Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]