Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen

Vlaanderen brengt enkele veranderingen aan zijn gratis verzekering gewaarborgd wonen. De tewerkstellingsvoorwaarde bij het aangaan van de verzekering versoepelt. En voortaan kunnen ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig stopzetten een tegemoetkoming krijgen. Maar dan moeten ze wel genieten van een overbruggingsrecht of van een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.

Voorafgaande tewerkstelling

Een werknemer die een verzekering gewaarborgd wonen wil, moet op de aanvraagdatum gedurende twaalf volledige maanden een beroepsactiviteit uitoefenen. In principe moet men zonder onderbrekingen werken, maar korte onderbrekingen, met een totale duur van hoogstens tien dagen over die ganse periode van twaalf maanden, zijn wel toegelaten. Tot nu moest men twaalf maanden bij dezelfde werkgever ononderbroken aan de slag zijn.

Door een korte onderbreking toe te laten kan iemand die van werk verandert en eventueel enkele dagen niet gebonden is door een arbeidsovereenkomst, voortaan ook nog een verzekering aangaan.

Andere nieuwigheid is dat ook uitzendkrachten - uiteraard enkel voor zover ze aan die twaalf maanden arbeid voldoen - een verzekering kunnen aangaan. Tot nu konden ze dat niet.

Stopzetting zelfstandige activiteit

De verzekeringsdekking breidt uit naar het inkomensverlies van zelfstandigen die hun zelfstandige activiteit onvrijwillig stopzetten.

De verzekeraar zal tussenkomen in de aflossing van de hypothecaire lasten als de zelfstandige kan aantonen dat hij geniet van een overbruggingsrecht. Hij kan dan een tussenkomst krijgen voor de periode waarin het overbruggingsrecht wordt betaald.

Ook wanneer de zelfstandige die zijn activiteit stopzet een werkloosheidsuitkering krijgt op grond van een vroegere tewerkstelling als werknemer, zal de verzekering tussenkomen. Er is wel een wachttijd van drie maanden ononderbroken onvrijwillige volledige werkloosheid. De verzekerde heeft recht op een tegemoetkoming ingevolge onvrijwillige volledige werkloosheid gedurende maximaal 18 opeenvolgende maanden.

Inwerkingtreding

Het nieuwe besluit van 24 mei 2019 is in werking getreden op 15 juni 2019.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]