Carpooling

Een collega woont dicht bij mij en ik zou hem willen voorstellen aan carpooling te doen. Kan die beslissing gevolgen hebben voor mijn verzekering?

Voor de verzekeringen niet, maar uiteraard zal ze een gunstig effect hebben op de files en de luchtverontreiniging.

Carpooling is het gezamenlijk en georganiseerd gebruik van een voertuig door een niet-professionele bestuurder en een of meer passagiers om een gemeenschappelijk traject af te leggen voor hun woon-werkverkeer.

Als u vragen hebt over het fiscale aspect van dit initiatief raden wij u aan naar de website van de federale overheidsdienst Financiën te gaan.

Uw verzekering BA Motorrijtuigen dekt uw aansprakelijkheid voor ongevallen ten aanzien van derden. Inclusief de passagiers, die als zwakke weggebruikers worden beschouwd. Alleen de bestuurder is uitgesloten van elke vergoeding (tenzij hij een bestuurdersverzekering heeft gesloten). Ook de passagiers zijn gedekt voor de schade die zij zouden veroorzaken door bijvoorbeeld een portier van de auto te openen.

U hoeft uw verzekeraar niet op de hoogte te brengen ... tenzij u een aanzienlijke vergoeding ontvangt van uw passagiers. In dat geval zal mogelijk worden aangenomen dat u aan bezoldigd personenvervoer doet en zou de verzekeraar zijn overeenkomst kunnen herzien.

U bent ook allebei gedekt door de arbeidsongevallenverzekering die uw werkgever heeft gesloten. Tijdens het werk maar ook op de weg naar en van het werk komt deze verzekering in de vergoeding van lichamelijke letsels tussen door hetzij een overlijdenskapitaal of een vergoeding voor tijdelijke en/of definitieve arbeidsongeschiktheid te betalen, en uiteraard ook de medische kosten te dekken.

Om aanspraak te maken op deze tussenkomst, moet de werknemer uiteraard de normale weg tussen zijn woonplaats en zijn werk gevolgd hebben. De wet staat kleine omwegen toe, evenals omwegen die gerechtvaardigd worden door gevallen van overmacht. De omweg die men maakt om passagiers te laten instappen, wordt uitdrukkelijk toegestaan door de wet.

Er staat een plafond op die tussenkomst ... De lichamelijke letsels van zowel de bestuurder als de passagiers (in ons voorbeeld allen werknemers) worden prioritair vergoed door de arbeidsongevallenverzekering. De verzekeraar BA Motorrijtuigen zal de schade boven het bovengenoemde plafond en de materiële schade van de passagiers ten laste moeten nemen.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]