Verzekeren van oldtimers

Ik wil mijn auto als oldtimer laten verzekeren. Wat zijn de voorwaarden?

Een oldtimer is een oude auto. Rest nog de vraag hoe oud een auto moet worden om oldtimer te zijn. Wij spreken dus wel degelijk over motorrijtuigen, en niet over de derde leeftijd.

Wagens uit alle categorieën worden enkel nog in het Brussels Gewest als oldtimers beschouwd wanneer ze ten minste 25 jaar oud zijn. Sinds 1 januari 2016 moeten ze in het Waalse Gewest ten minste 30 jaar zijn. In 2017 heeft ook het Vlaamse Gewest besloten om deze leeftijdsgrens geleidelijk op te trekken van 25 tot 30 jaar, met de volgende overgangsregeling:

in aanslagjaar 2017: meer dan 25 jaar in het verkeer gebracht;

in aanslagjaar 2018: meer dan 26 jaar in het verkeer gebracht;

in aanslagjaar 2019: meer dan 27 jaar in het verkeer gebracht;

in aanslagjaar 2020: meer dan 28 jaar in het verkeer gebracht;

in aanslagjaar 2021: meer dan 29 jaar in het verkeer gebracht;

in aanslagjaar 2022: meer dan 30 jaar in het verkeer gebracht.

Dat geldt dus ook voor militaire en bedrijfsvoertuigen, die tot 1 juli 2013 ten minste 30 jaar moesten zijn.

Eveneens sinds 1 juli 2013 werden de erkenningsvoorwaarden gewijzigd, of liever de status die bereikt moet zijn om te mogen rijden met voertuigen waarvan het kentekennummer begint met de letter O.

Oldtimers mogen dag en nacht op de wegen rijden, zonder beperking van de afstand, zelfs buiten het kader van manifestaties of optochten. Ze mogen echter niet gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

commercieel of professioneel gebruik;

woon-werk- en woon-schoolverkeer;

bezoldigd personenvervoer en gelijkgesteld kosteloos vervoer;

gebruik als werktuig of werkmiddel en voor interventieopdrachten.

Rupsbandvoertuigen mogen alleen gebruikt worden voor oldtimermanifestaties en voor proefritten binnen een straal van 3 km rond de stallingsplaats van het voertuig.

Wanneer u uw voertuig als oldtimer laat inschrijven, dient u zich aan deze beperkingen te houden, maar bespaart u zeker op belastingen en technische controle. Hetzelfde geldt voor uw verzekeringspremie. De maatschappijen staan aanzienlijke kortingen toe om reden van de controleerbare gebruiksbeperking met een O-plaat. U dient de bovengenoemde voorwaarden echter nauwlettend in acht te nemen. Bij een ongeval zal uw verzekeraar het slachtoffer vergoeden, maar kan hij achteraf een beperkt recht van verhaal uitoefenen in geval van onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens (vergetelheid, eenmalige verplaatsing, ...) of een recht van verhaal voor de volledige gestorte bedragen in geval van opzettelijke onjuiste mededeling van gegevens (valse verklaring om een voordelig tarief te verkrijgen).

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]