Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Het percentage is daarmee ongewijzigd sinds 2016.

Waarom dat zo is, wordt gepreciseerd in de aanhef van het ministerieel besluit.

Voorstel NBB: rentevoet verlagen tot 0,75%

Op 23 juli 2018 heeft de Nationale Bank van België voorgesteld om de maximale rentevoet voor levensverzekeringen vast te stellen op 0,75%. Op die manier wil de NBB de rentevoet meer in lijn brengen met de marktrente. De Belgische Mededingingsautoriteit ziet daar geen graten in voor zover er geen andere minder concurrentieverstorende maatregelen zijn die tot eenzelfde resultaat kunnen leiden.

Argumenten voor behoud percentage

De voorgaande jaren stelde de NBB net hetzelfde voor. Maar toen en ook nu is uiteindelijk gekozen voor een maximale rentevoet van 2%.

De argumenten zijn dezelfde gebleven:

Zo speelt de rendementsgarantie voor aanvullende pensioenen een belangrijke rol. Want de rentevoet van die garantie wordt afgestemd op een percentage van het gemiddelde over de laatste 24 maanden van de Belgische Lineaire Obligaties (OLO's) met een duurtijd van 10 jaar. Met een minimum van 1,75%, en een maximum van 3,75%.

Ander argument: bij de aanvullende pensioenen die via een groepsverzekering bij een verzekeringsonderneming worden afgesloten, worden de bijdragen vaak belegd in tak 21-levensverzekeringen. Er is dus sprake van een duidelijke band tussen de minimale rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen en de maximale rentevoet voor tak 21-levensverzekeringen.

Bij een maximale rente van 0,75% voor levensverzekeringen van lange duur, zoals de NBB voorstelt, is het voor de verzekeringsondernemingen onmogelijk om voor de belegging van de bijdragen van de aanvullende pensioenen in een levensverzekering van lange duur het minimaal rendement van 1,75% te garanderen. Ook de Raad van State had dit probleem aangekaart.

Verder wordt gesteld dat werkgevers bij een lage maximale rentevoet niet langer gemotiveerd zouden zijn om voor hun werknemers een aanvullende pensioenregeling uit te werken via het systeem van de groepsverzekeringen. Bovendien is het voor verzekeringsondernemingen belangrijk om een minimale marge te kunnen behouden tussen de rente die zij minimaal moeten aanbieden op de aanvullende pensioensverzekeringen enerzijds, en de maximale rente die zij mogen aanbieden op de levensverzekeringen van lange duur anderzijds.

Tot slot is het voor de verzekeringsondernemingen belangrijk om een minimale marge te kunnen behouden tussen de rente die zij minimaal moeten aanbieden op de aanvullende pensioensverzekeringen, enerzijds, en de maximale rente die zij mogen aanbieden op de levensverzekeringen van lange duur, anderzijds.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]