Rijbewijs en kinderen

Mijn zoon heeft zopas zijn rijbewijs behaald. Moet ik dit aan mijn verzekeraar melden?

De overeenkomst die u voor uw voertuig hebt gesloten, dekt uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid en die van elke andere bestuurder (uitgezonderd iemand die er zich door diefstal meester van heeft gemaakt). Het blijft echter nog de vraag of de bestuurders al dan niet moeten worden aangegeven met het oog op de tarifering die door de verzekeringsmaatschappij wordt toegepast.

Aangegeven of niet, zijn aansprakelijkheid is gedekt wanneer hij achter het stuur plaatsneemt.

Als hij niet van plan is uw wagen te gebruiken, hoeft u niets te ondernemen.

In het andere geval raden wij u aan dit aan uw verzekeraar te melden.

De termen die gebruikt worden om de bestuurders te omschrijven, kunnen verschillen naargelang de maatschappij. Dat maakt deze materie uiteraard niet makkelijker te begrijpen!

Zo wordt de hoofdbestuurder ook wel gebruikelijke bestuurder genoemd, en hoort men voor de gebruikelijke bestuurder ook wel de term regelmatige bestuurder.

Een toevallige bestuurder is iemand die af en toe of uitzonderlijk, en vooral op onregelmatige tijdstippen, de auto gebruikt. Voorbeeld: uw zoon is verzekerd voor zijn auto (zie hierna, 1e hypothese) en gebruikt op een dag uw wagen.

Hierna zullen we zien hoe uw zoon geldig kan worden verzekerd.

Ofwel koopt hij zijn eigen auto en sluit hij zelf de verzekering door zich als hoofdbestuurder aan te wijzen. In dit geval is er geen probleem. De premie die hij moet betalen, zal vrij hoog zijn aangezien hij een jonge bestuurder is.

Ofwel koopt u hem een auto en sluit u op uw naam de verzekering af. Niets verhindert u deze verzekering aan te gaan en de premies te betalen. U zult echter uw zoon als hoofdbestuurder moeten aanwijzen. Anders riskeert u ernstige problemen. Een jonge bestuurder op naam van de ouders verzekeren terwijl in werkelijkheid de jongere elke dag achter het stuur zit, betekent immers zoveel als een valse verklaring afleggen.

Bij een ongeval zal zijn aansprakelijkheid wel gedekt worden (verplichte verzekering), maar de maatschappij kan een recht van verhaal uitoefenen tegen de persoon die opzettelijk een valse verklaring heeft afgelegd. Dit kan rampzalig zijn, want dat recht van verhaal heeft betrekking op de volledige schadevergoedingen die aan de derden werden uitbetaald.

Ofwel laat u hem rijden met uw auto, waarvan u de hoofdbestuurder bent. Ook in dit geval wordt zijn aansprakelijkheid door uw overeenkomst gedekt als hij een ongeval veroorzaakt. Zelfs wanneer u hem niet als gebruikelijke bestuurder hebt aangewezen, riskeert u niet veel. In het ergste geval kan een recht van verhaal wegens onopzettelijke verzwijging worden uitgeoefend, maar dit recht is beperkt tot € 247,89. De overeenkomsten voorzien ook in de toepassing van een vrijstelling bij een ongeval dat door een jonge bestuurder wordt veroorzaakt.

Het aanwijzen van een tweede bestuurder (uw zoon) als regelmatige bestuurder “kan” een verhoging van uw premie tot gevolg hebben. Toch raden wij u krachtig aan hem te vermelden.

Afhankelijk van de maatschappij waarbij u verzekerd bent, zal de toevoeging van een bestuurder geen effect hebben op de premie. In principe gebeurt de tarifering immers op basis van de hoofdbestuurder, die per definitie uniek is. Door uw zoon te vermelden, bewijst u hem bovendien een dienst voor de toekomst. Wanneer hij later een overeenkomst op zijn naam wil sluiten, kan hij een rijgeschiedenis voorleggen en met zijn attest schadeverleden, ook schadefrequentieattest genoemd, kan hij aanspraak maken op een tariefvermindering.

Noteer ten slotte dat jonge bestuurders een verzekering kunnen sluiten, maar dat het moeilijk is er een te vinden voor een betaalbare prijs ... Zij zouden bijvoorbeeld hun “ambities” kunnen bijstellen door een minder krachtig model te kiezen. Een goede raad: vergelijk de prijzen en houd er rekening mee dat de leeftijdsgrens voor “jonge bestuurders” verschilt naargelang de maatschappij. Dit onderscheid speelt ook wanneer een vrijstelling BA wordt toegepast bij een ongeval, veroorzaakt door een jongere, ongeacht die al dan niet vermeld wordt in de overeenkomst.

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]